Σχηματισμός και χρήση Plus-que-Parfait (Υπερσυντέλικου) στα Γαλλικά

Ο Υπερσυντέλικος είναι ένας πολύ σημαντικός χρόνος για τους μαθητές των Γαλλικών με 2-3 χρόνια εμπειρίας. Πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν. Εντούτοις, ο Plus-que-Parfait είναι απίστευτα εύκολος στον σχηματισμό του.

Παρομοίωση με τον Passé Composé και τον Imparfait

Ο Plus-que-Parfait σχηματίζεται όπως ακριβώς και ο Passé Composé. Η μόνη διαφορά είναι το ότι τα βοηθητικά être ή avoir μπαίνουν στον Imparfait.

Δείτε το παράδειγμα με τα ρήματα «avoir» και «se rendre».

j’

avais

eu

tu

avais

eu

il

avait

eu

nous

avions

eu

vous

aviez

eu

ils

avaient

eu

j’

m’

étais

rendu(e)

tu

t’

étais

rendu(e)

il

s’

était

rendu

nous

nous

étions

rendu(e)s

vous

vous

étiez

rendu(e)s

ils

s’

étaient

rendus

Αυτός ήταν ο Plus-que-Parfait. Τα μη αντωνυμιακά ρήματα που κλίνονται με το être στον Παρακείμενο κλίνονται και πάλι με εκείνο το ρήμα στον Plus-que-Parfait.

Ο Plus-que-Parfait