Συμφωνία με καταφατική ή αρνητική πρόταση στα Αγγλικά, με 2 τρόπους

Υπάρχουν κάμποσοι τρόποι για να πεις «κι εγώ» στα Αγγλικά, όπως και σε πολλές άλλες γλώσσες. Σήμερα θα δούμε τις δύο πιο συνηθισμένες και αναλυτικές οδηγίες για τον σχηματισμό τους. Να σημειωθεί ότι δεν έχει καμία διαφορά στο νόημα.

Συνέχεια

Τα would rather και had better και η διαφορά would rather VS would prefer

Would rather

Το would rather σημαίνει «θα προτιμούσα» και είναι συνώνυμο με το would prefer. Συντάσσεται πάντα με απαρέμφατο χωρίς to.

I would rather go to the cinema.

Για να δηλώσουμε προτίμηση στο παρελθόν, βάζουμε απαρέμφατο Παρακειμένου.

I would rather have gone to the cinema.

Προσέξτε τον πίνακα Ταυτοπροσωπίας και Ετεροπροσωπίας. 

Ταυτοπροσωπία

Ετεροπροσωπία

I would rather do some exercise.

(θα προτιμούσα να κάνω λίγες σωματικές ασκήσεις)

I would rather you did some exercise.

(θα προτιμούσα να κάνεις λίγες σωματικές ασκήσεις- ετεροπροσωπία μέλλοντος με Αόριστο)

I would rather have done some exercise.

(θα προτιμούσα να είχα κάνει λίγες σωματικές ασκήσεις)

I would rather you had done some exercise.

(θα προτιμούσα να είχες κάνει λίγες σωματικές ασκήσεις- ετεροπροσωπία παρελθόντος με Υπερσυντέλικο)

Had Better

Το had better (καλύτερα να) συντάσσεται με απαρέμφατο χωρίς to. Η φράση αυτή δεν είναι απρόσωπη στα Αγγλικά.

You had better study hard.

Το had better δεν έχει παρελθόν. Για παρελθοντικές εκφράσεις χρησιμοποιούμε το it would have been better if…

It would have been better if you had studied hard.

Μετά το if χρησιμοποιούμε Υπερσυντέλικο επειδή είναι τρίτος υποθετικός λόγος.

Would rather VS would prefer;

Έχουν ακριβώς την ίδια σημασία, αλλά προσέξτε τη σύνταξη!

would rather+ απαρέμφατο χωρίς to

would prefer+ απαρέμφατο με to

Επίσης, προσέξτε τη σύγκριση.

I would rather ride a bike than take the bus.

I would prefer to ride a bike rather than take the bus.

Would rather και had better σε Question Tags

He’d rather go with his friends, wouldn’t he?

He’d better exercise hard for the Olympics, hadn’t he?

Would rather-had better

 

Δεν ξέρεις να κλίνεις ρήματα στα Γερμανικά; Τώρα ξέρεις, με το VerbFormen.de!

Το να κλίνεις ένα ρήμα στα Γερμανικά είναι δυσκολότερο απ’ ό,τι ακούγεται. Υπάρχουν ανώμαλα, λιγότερο ανώμαλα, με κάποιες ιδιομορφίες και πολλά άλλα. Τώρα, με το νέο verbformen.de, με σχεδόν όλα τα ρήματα της Γερμανικής μέσα του, δε θα έχουμε ποτέ ξανά το πρόβλημα της κλίσης! Εκτός κι αν φυσικά πέσει το Wi-fi!

Το μόνο πρόβλημα του verbformen είναι το ότι είναι στα Γερμανικά. Αυτό λύνεται με δύο τρόπους:

  1. Πας στην αγγλική έκδοση του VerbFormen.
  2. Μαντεύεις.

Φυσικά προηγείται ο Ενεστώτας και ο Παρατατικός, ακολουθεί ο Παρακείμενος (που χρησιμοποιείται και για Παρακείμενο και για Αόριστο) και μετά οι άλλοι χρόνοι. Μην ξεχνάτε ότι στα Γερμανικά δεν έχουμε μελλοντικούς χρόνους. Ύστερα είναι η Υποτακτική, και τέλος, η Προστακτική.

Μια συμβουλή: Αυτά που είναι σε παρένθεση είναι περισσότερο αργκώ και καθομιλουμένη Γερμανική. Καλύτερα να παραλείπετε τις παρενθέσεις.

Σημείωση: Στην αναζήτηση αναζητούμε το απαρέμφατο του ρήματος.

Κλίση τροπικού ρήματος dürfen

Το ρήμα dürfen είναι ένα τροπικό ρήμα. Σημαίνει μου επιτρέπεται να. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάποιον ευγενικά ή όταν μας δίνεται η άδεια για κάτι. Όταν θέλουμε να πούμε “δεν πρέπει”, λέμε “nicht dürfen” και σε καμία περίπτωση το ρήμα müssen.

ich

darf

du

darfst

er/sie/es

darf

wir

dürfen

ihr

dürft

sie/Sie

dürfen

dürfen

Κλίση ρήματος möchten

Το ρήμα möchten είναι ένα τροπικό ρήμα. Σημαίνει θέλω, επιθυμώ να.

Μετά το möchten ακολουθεί η πρόταση και στο τέλος το κύριο ρήμα σε απαρέμφατο.

ich

möchte

du

möchtest

er/sie/es

möchte

wir

möchten

ihr

möchtet

sie/Sie

möchten

Παράδειγμα:

Ich möchte das Geschirr spülen!

Θέλω να πλύνω τα πιάτα.

(ποιος θέλει κάτι τέτοιο;)

möchten

Ρήματα können και wollen

Είναι και τα 2 τροπικά ρήματα. Στα τροπικά ρήματα το α’ πρόσωπο είναι πάντα ίδιο με το γ’ ενικό.

können-μωβ

wollen-πράσινο

Ich kann/will

Du kannst/willst

Er/Sie/Es kann/will

Wir können/wollen

Ihr könnt/wollt

sie/Sie können/wollen

Können-wollen