Το τελικό ν: πότε μπαίνει και πότε όχι

Μια παρανόηση. Έτσι θα περιέγραφαν οι ξένοι το τελικό ν των Ελλήνων. Ωστόσο, εμείς πρέπει να το μάθουμε και με γεια μας και με χαρά μας.

Συνέχεια