Μετατροπή ευθύ σε πλάγιο λόγο στα Αγγλικά, Για προχωρημένους

Προσοχή! Διαβάστε τον οδηγό αυτό μόνο αν είστε στη μέση της C’ senior και πάνω! Χρειάζεται απίστευτη εξοικείωση με τους χρόνους και μνήμη ώστε να το πετύχεις.

Συνέχεια