Η τήξη και η πήξη

Τήξη ονομάζεται το φαινόμενο που ένα στερεό σώμα μετατρέπεται σε υγρό λαμβάνοντας υψηλή θερμότητα και τελικά λιώνοντας. Όταν ένα σώμα λαμβάνει θερμότητα, τα μόριά του κινούνται γρηγορότερο, με αποτέλεσμα τη διαστολή του υλικού σώματος και τελικά την τήξη του. Κάθε υλικό σώμα έχει μια συγκεκριμένη και μοναδική θερμοκρασία τήξης και κατά τη διάρκειά της, η θερμοκρασία (που μέχρι τότε αυξανόταν) παραμένει στάσιμη μέχρι να ολοκληρωθεί η τήξη.

Πήξη είναι το ακριβώς το αντίθετο της τήξης, ωστόσο όλα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της τήξης συμβαίνουν κι εδώ. Πήξη είναι η κατάσταση που τα υγρά σώματα παγώνουν (αποβάλλουν θερμότητα, συστέλλονται) και γίνονται στερεά. Κάθε υλικό έχει συγκεκριμένη θερμοκρασία πήξης.