Οι άθλοι του Ηρακλή

Οι άθλοι του Ηρακλή

Ερωτήσεις:

Πες μας έξι άθλους του Ηρακλή και περιέγραψε τρεις.