Μονάδες μέτρησης επιφάνειας (εμβαδού): Μετατροπές στο τετράγωνο!

Όλοι μας έχουμε ακούσει από ενήλικες, γονείς, δασκάλους κ.λ.π. τη φράση «τετραγωνικό μέτρο» ή «τετραγωνικό χιλιόμετρο». Τι είναι αυτά και πού χρησιμοποιούνται;

Είναι μονάδες μέτρησης επιφάνειας (εμβαδού) και απόστασης. Είναι η μονάδα μέτρησης του εμβαδού.

Είναι ακριβώς όπως τα κανονικά. Κατεβαίνεις ένα σκαλοπάτι; Διαιρείς. Ανεβαίνεις; Πολλαπλασιάζεις. Με μία πολύ σημαντική διαφορά! Πολλαπλασιάζουμε/διαιρούμε με το 100 σε κάθε σκαλοπάτι, με το 10.000 σε κάθε δύο και με το 1.000.000 σε κάθε τρία!

Τετραγωνικό μέτρο Τετραγωνικό δέκατο Τετραγωνικό εκατοστό Τετραγωνικό χιλιοστό

Για να πας π.χ. από το τ.μ. στο τ. εκ. θα πολλαπλασιάσεις με το 10.000!

Προσοχή με τα μηδενικά!