The passive voice: Ενεργητική σε Παθητική σύνταξη στα Αγγλικά, εύκολα

Όπως στον ευθύ και πλάγιο λόγο έχουμε τη σκοτούρα του να ξέρουμε καλά τους χρόνους, πλέον έχουμε τη σκοτούρα να ξέρουμε καλά το ρήμα to be σε όλους τους χρόνους, καθώς και να αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα.

Οι βασικοί κανόνες

  1. Το Αντικείμενο του ρήματος της Ενεργητικής γίνεται Υποκείμενο της Παθητικής (δηλ. μπαίνει πρώτο).
  2. Το Υποκείμενο της Ε.Φ. είτε παραλείπεται είτε παίρνει θέση ποιητικού αιτίου (βλ. παρακάτω)
  3. Το ρήμα μετατρέπεται σε Π.Φ. Προσέξτε: Πρέπει να συμφωνεί με το νέο Υποκείμενο. Η μετατροπή αυτή γίνεται ως εξής: α)Βρίσκουμε την Παθητική Μετοχή του ρήματος ή αν είναι Irregular Verb τότε το βάζουμε στην τρίτη στήλη. β)Βάζουμε το ρήμα  to be μπροστά από τη μετοχή μας, σε όποιο χρόνο ήταν στην Ε.Φ., και η μετοχή μένει αμετάβλητη.

Ας μετατρέψουμε μερικές για να μπείτε στο νόημα 🙂

Mary bought a bag.

A bag was bought by Mary. (βλ παρακάτω)

I have visited the Eiffel Tower.

The Eiffel Tower has been visited.

Χρόνοι διαρκείας

Οι χρόνοι διαρκείας δεν χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην Π.Φ. Εντούτοις, υπάρχει μια διαφορά στη σύνταξή τους:

I was buying a dress.

A dress was being bought.

Δηλαδή απλά βάζουμε το being.

Ποιητικό αίτιο

Το ποιητικό αίτιο συναντάται μόνο στην Π.Φ. και είναι ουσιαστικά ένα «Αντικείμενο». Στα Ελληνικά θα πούμε «Η Ελένη τραυματίστηκε από την Ασπασία». Το «από την Ασπασία» είναι το ποιητικό αίτιο. Το ποιητικό αίτιο πάντα εισάγεται από την πρόθεση από, στα Αγγλικά by.

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ

Το ποιητικό αίτιο στα Αγγλικά τουλάχιστον παραλείπεται όταν έχει τη σύνταξη από+αντωνυμία. Μόνο όταν είναι ξεκάθαρο το ποιος έκανε κάτι θα μπει το ποιητικό αίτιο.

Catherine  had stolen the money.

The money had been stolen by Catherine.

ΑΛΛΆ: I stole the money.

The money was stolen by me.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΗΤΙΚΌ ΑΊΤΙΟ

Για να ρωτήσουμε «Από ποιον» ή «Από τι» υπάρχουν δύο συντάξεις:

Who stole the money?→Who was the money stolen byBy whom was the money stolen? Αλλά παρότι ο δεύτερος τρόπος είναι πιο λογικός, είναι πολύ επίσημος. Προσοχή, όταν το by είναι μπροστά, έχουμε και ένα m στο who.

Άμεσα και Έμμεσα αντικείμενα

Κάποια ρήματα όπως το  give ή το buy παίρνουν 2 αντικείμενα, το άμεσο και το έμμεσο. Το άμεσο συνήθως αναφέρεται σε άψυχα ουσιαστικά και το έμμεσο σε έμψυχα. Συνήθως το έμμεσο μπαίνει σαν υποκείμενο στην Π.Φ.

They offered Steve a job.

Steve was offered a job.

A job was offered to Steve.

Ό,τι και από τα δύο κι αν βάλετε, δεν είναι λάθος.

Λοιπές προθέσεις

Εκτός από το by, κι άλλες προθέσεις πρωταγωνιστούν στην Π.Φ. και κυρίως το with. Το with δείχνει μέσο.

They used a knife to kill her.

She was killed with a knife.

Μην το μπερδεύετε με το by όμως! Συγκρίνετε:

 He was covered with a blanket. (Καλύφθηκε με μια κουβέρτα)

 He was covered by a blanket. (Μια κουβέρτα πήγε μόνη της πάνω του και τον κάλυψε)

Απαρέμφατο και Γερούνδιο

Το απαρέμφατο Π.Φ. είναι: (to) be cleaned

Το γερούνδιο είναι: being cleaned.

Π.χ. I hate being told what to do.

The clother are being ironed in order to be cleaned.

Μετά από modal verbs έχουμε απαρέμφατο χωρίς to,

δηλαδή be cleaned/told  κλπ. εξαιρώντας το ought to. Επίσης και το be going to ακολουθείται από απαρέμφατο με to. 

The car ought to be washed.

Ξεχωρίζουμε από την Ε.Φ.

Όταν έχετε να γράψετε μια πρόταση σε ενεργητική ή παθητική σύνταξη, καθίστε και σκεφτείτε.

Τι είναι πιο λογικό: Η πορτοκαλάδα φτιάχνει ανθρώπους ή Η πορτοκαλάδα φτιάχνεται από ανθρώπους;

Στην τελική, γιατί να χρησιμοποιήσω Π.Φ.;

Η Π.Φ. είναι πολύ σημαντική στα Αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες, με τα Ελληνικά μαζί. Χρησιμοποιείται για να τονίσει την ίδια την πράξη και όχι το Υποκείμενό της (εξ ου και η παράλειψη του ποιητικού αιτίου).

Η Π.Φ. είναι πραγματικά εύκολη, αλλά απαιτεί εξοικείωση.

Παθητική σύνταξη στα Αγγλικά

Παθητικές μετοχές σε -μενος

Είδαμε τις Ενεργητικές μετοχές.

Οι Παθητικές μετοχές δεν έχουν καμία σχέση! Τελειώνουν σε -μενος και γράφονται πάντα με ε!

χτενίζω-χτενισμένος

Προσοχή! Δεν είναι επίθετα!

Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρω; ΝΑΙ!

Τα ρήματα σε -βομαι, -πτομαι, -φομαι διπλασιάζουν το μ τους.

βάφομαι-βαμμένος

Μετοχές σε -μενος

 

Ενεργητικές μετοχές σε -οντας και -ώντας

Οι μετοχές είναι παράγωγα των ρημάτων. Υπάρχουν 2 είδη μετοχών, οι Ενεργητικές και οι Παθητικές. Οι Ενεργητικές προκύπτουν από ενεργητικό ρήμα και και καταλήγουν σε -οντας ή -ώντας.

Όταν το ρήμα τονίζεται στο τελευταίο -ω, τότε η μετοχή παίρνει κατάληξη -ώντας.

περνώ-περνώντας

Όταν το ρήμα τονίζεται οπουδήποτε αλλού, παίρνει κατάληξη -οντας.

τρέχω-τρέχοντας

Μεγάλη προσοχή στα ρήματα σε -ώνω. Τονίζονται στην παραλήγουσα, που είναι το ω, αλλά η μετοχή είναι -οντας.

μεγαλώνω-μεγαλώνοντας

Λύστε την άσκηση συμπληρώνοντας τα κενά ( 😉 )

Η Ναζιστική Γερμανία, …………………… (ξεκινώ) τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε τις κατακτητικές της προσπάθειες ……………………….. (καταλαμβάνω) την Πολωνία. ………………… (αντιδρώ), η Μεγάλη Βρετανία βομβάρδισε περιοχές της Γερμανίας …………………………… (χρησιμοποιώ) την αεροπορία της. Η Ιταλία, ………………….. (συμμαχώ) με τη Γερμανία και …………………………… (κηρύσσω) πόλεμο στη Βρετανία, πέρασε στις δυνάμεις του Άξονα. Οι Ιάπωνες, ……………………. (κάνω) φιλία με τον Άξονα και ………………………. (κατακτώ) τις γύρω βρετανικές αποικίες, έγινε κατευθείαν εχθρός των Συμμάχων. Ο πόλεμος τελείωσε ………………… (ρίχνω) οι Αμερικάνοι 2 ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία.
Ενεργητικές μετοχές