Κριτική: Το μυθιστόρημα της Κωνσταντινούπολης

Βιβλίο: Το μυθιστόρημα της Κωνσταντινούπολης

Πρωτότυπο:Le Roman De Constantinople, Γαλλία

Συγγραφέας:Gilles Martin-Chauffier

Εκδόσεις:Κασταλία

Σελίδες:221

Τιμή:17

Αγορά βιβλίου:Εδώ

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Gilles Martin-Chauffier μάς εξιστορεί όλη την ιστορία της Κωνσταντινούπολης: Η ίδρυσή της, η διάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η άνοδος του Βυζαντίου, οι γειτονικοί λαοί, το απόγειο του Βυζαντίου, οι παράγοντες που οδήγησαν στην παρακμή του, η Βενετία και οι Φράγκοι, οι Σταυροφόροι, οι Οθωμανοί, οι Σελτζούκοι, οι Νορμανδοί, η χλιδή των Βυζαντινών κατοίκων, οι αλώσεις, οι αυτοκράτορες, οι σουλτάνοι, οι μεταρρυθμίσεις, οι κατακτήσεις, ο εμφύλιοι στο παλάτι, οι αποτυχίες, η παρακμή και η πτώση…

Βήμα βήμα με αυτό το βιβλίο κάνεις την ιστορία της Ε’ και της ΣΤ’ μαζί! Πολύ περιγραφικό, έχει εξελιχθεί στο αγαπημένο μου βιβλίο 😛 , το διαβάζω κάθε βράδυ! Όμως είναι λίγο άγριο…

Καλή ανάγνωση! 🙂

Αγία Σοφία

H Aγία Σοφία

Βυζαντινοί αυτοκράτορες που έμειναν στην ιστορία

Βυζαντινοί αυτοκράτορες που έμειναν στην ιστορία

Ποιος έχασε στο Ματζικέρτ;

Ποιος τύφλωσε τον Ισαάκιο Β’ και τον Αλέξιο Δ’;

Ποιος ήταν ο ιδρυτής της Μακεδονικής Δυναστείας;

Ποιος νίκησε τη μάχη του Κλειδίου;

Ποιος μεταρρύθμισε τη νομοθεσία και τη φορολογία και επεκτάθηκε στη Δύση;

Ιουστινιανός

Ιουστινιανός

Ο Ιουστινιανός είχε ικανούς συνεργάτες,εκ των οποίων:
• Η σύζυγος και συναυτοκράτειρα Θεοδώρα.
• Ο νομοθέτης Τριβωνιανός
• Ο λογοθέτης των οικονομικών Ιωάννης Καππαδόκης
• Οι στρατηγοί Βελισάριος και Ναρσής,ο πρώτος στην
Ανατολή και ο δεύτερος στη Δύση.
• Οι αρχιτέκτονες Ισίδωρος ο Μιλήσιος και Ανθέμιος από
τις Τράλλεις,οι οποίοι κατασκεύασαν την Αγία Σοφία.
Ο Ιουστινιανός χειροτονήθηκε το 527.Το βυζαντινό κράτος ήταν
αποδυναμωμένο από εσωτερικά προβλήματα και εχθρικές
επιδρομές.Εκείνος τα αντιμετώπισε με τους εξής τρόπους:
• Μεταρρύθμισε τη νομοθεσία και την κωδικοποίησε
• Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων και ενίσχυσε τους
άπορους
• Αναδιοργάνωσε τη φορολογία
• Επέβαλε φόρους για τα εισαγόμενα προϊόντα
• Όρισε λογοθέτες (υπουργούς)
Έτσι το κράτος απέκτησε χρήματα,με τα οποία ο Ιουστινιανός
1. Βελτίωσε τους δρόμους που ένωναν την Αυτοκρατορία
2. Έκοψε νέο νόμισμα (σόλιδο)
3. Έβαλε ανθρώπους του να κλέψουν μεταξοσκώλκες από
την Κίνα
Ο Ιουστινιανός ήταν πλέον έτοιμος να κατακτήσει τη Δύση,το
μεγαλύτερό του όνειρο.Όμως οι Δήμοι,ενοχλημένοι από την
κατάργηση των προνομίων τους,μετέφεραν τα παράπονά τους
στον αυτοκράτορα,αλλά δεν άλλαξε απολύτως τίποτα.Τον
Ιανουάριο 532 Πράσινοι και Βένετοι συγκρούστηκαν.Η φρουρά
προσπάθησε να τους σταματήσει,αλλά οι Δήμοι ενώθηκαν κατά
της φρουράς και στασίασαν.Οι στασιαστές μπήκαν στην Πόλη
και τη λεηλάτησαν,ενώ έβριζαν τον Ιωάννη Καππαδόκη και
ζητούσαν από τον Ιουστινιανό να παραιτηθεί.Η Θεοδώρα όμως
τον συγκράτησε,με τα διάσημα λόγια «η πορφύρα είναι το
ευγενέστερο σάβανο».Τότε ο Βελισάριος και ο Ναρσής
επιτέθηκαν στους στασιαστές.Τριάντα χιλιάδες ζωές χάθηκαν σε
αυτή τη στάση,που ονομάστηκε «στάση του νίκα».Οι
ιπποδρομίες σταμάτησαν για αρκετά χρόνια.

Ερωτήσεις:

Ποιοι κατασκεύασαν την Αγία Σοφία;

Γιατί έγινε η στάση του Νίκα;

Ποιοι ήταν οι συνεργάτες του Ιουστινιανού;

Ποιες ήταν οι θετικές πλευρές της ανάκτησης της Δύσης;

Και οι αρνητικές;