Άρνηση στα Γερμανικά με το kein- Η αντωνυμία-άρθρο των Γερμανικών!

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αρνηθείς στα Γερμανικά. Το kein ειδικεύεται στα ουσιαστικά και τα επίθετα. Σήμερα θα δούμε πού χρησιμοποιείται και πώς να το χρησιμοποιούμε σωστά. Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τη χρήση του nicht.

Συνέχεια

Βασικοί κανόνες των επιθέτων στην Ονομαστική στα Γερμανικά

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, τα επίθετα στα Γερμανικά κλίνονται στην Ονομαστική ανάλογα με το άρθρο τους. Σήμερα θα δούμε τους βασικούς κανόνες κλίσης τους στην Ονομαστική.

Πολύ και πάρα πολύ

Στα Γερμανικά το επίρρημα «πολύ» λέγεται sehr και το «πάρα πολύ» zu. Προσοχή! Το zu έχει αρνητικό νόημα, όπως το αντίστοιχο too στα Αγγλικά.

Der Opa ist zu langweilig.

Die Großmutter ist sehr lustig.

Κατηγορούμενο χωρίς άρθρο

Όταν τα επίθετα είναι μετά από ρήμα χωρίς άρθρο, σε θέση Κατηγορουμένου, τότε πάντα παραμένουν ίδια.

Meine Mutter ist nett.

Jörg ist sehr hübsch.

Κλίση με άρθρα

ΟΡΙΣΤΙΚΟ

Όταν τα επίθετα είναι μετά από οριστικό άρθρο (der-die-das) τότε ένα -e προστίθεται σε όλα τα γένη και ένα -en στον πληθυντικό αριθμό.

das kleine Hause

die netten Leute

ΑΟΡΙΣΤΟ/ΚΤΗΤΙΚΟ/KEIN/ΧΩΡΙΣ

Όταν πίσω από το επίθετο προηγείται το αόριστο άρθρο, μια κτητική αντωνυμία ή αν δεν υπάρχει καθόλου άρθρο, τότε το επίθετο παίρνει καταλήξεις:

Αρσενικό:-er

Θηλυκό: -e

Ουδέτερο:  -es

Πληθυντικός: -en

mein hübscher Bruder

keine nette Mutter

guten Leute

ein lustiges Kind

Συνεχίζεται

Μείνετε συντονισμένοι για τον νέο οδηγό με την κλίση των επιθέτων σε όλες τις πτώσεις!

Επίθετα στα Γερμανικά

Το θηλυκό των επιθέτων στα Γαλλικά- Όλοι οι κανόνες

Υπάρχει ο γενικός κανόνας για την εύρεση του θηλυκού γένους των επιθέτων στα Γαλλικά, αλλά υπάρχουν υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις και εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό τομέα της Γαλλικής και πρέπει να δώσετε βάση.

Ο γενικός κανόνας

Ο γενικός κανόνας είναι:

Για να βρούμε το θηλυκό των επιθέτων στα Γαλλικά, προσθέτουμε ένα -e στην κατάληξη.

Αυτό αλλάζει στην προφορά, αφού το grand προφέρεται γραν (με τη μύτη) αλλά το grande γραντ (μύτη).

Οι ενοχλητικές εξαιρέσεις

ΕΠΊΘΕΤΑ ΣΕ -F

Τα επίθετα σε f μετατρέπουν το -f σε -ve.

sportif (αθλητικός)-sportive

ΕΠΊΘΕΤΑ ΣΕ -ER

Τα επίθετα σε -er μετατρέπουν το -er σε -ère.

premier-première

ΕΠΊΘΕΤΑ ΣΕ – EUR/-EUX

Τα επίθετα σε -eux ή -eur μετατρέπονται σε -euse στο θηλυκό.

heureux-heureuse

travailleur-travailleuse

Εξαιρέσεις στα -eur

meilleur (καλύτερος)-meilleure

extérieur (εξωτερικός)-extérieure

intérieur (εσωτερικός)-intérieure

majeur (ενήλικος)-majeure

mineur (ανήλικος)-mineure

antérieur (προγενέστερος)-antérieure

postérieur (μεταγενέστερος)-postérieure

ultérieur (τελευταίος)-ultérieure

ΕΠΊΘΕΤΑ ΠΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΆΖΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΌ ΤΟΥΣ ΣΎΜΦΩΝΟ

Τα επίθετα σε -on, -en, -il, -el, -an (μόνο δύο), et διπλασιάζουν το σύμφωνό τους και παίρνουν -e.

italien-italienne (ιταλιάν-ιταλιέν)

bon-bonne (μπον μύτη-μπον)

gentil-gentille (ζαντί-ζαντίγ)

naturel-naturelle (νατιρέλ-νατιρέλ)

 paysan-paysanne (πεϊζάν μύτη-πεϊζάν)

Jean-Jeanne (Ζαν μύτη-Ζαν)

Τα υπόλοιπα -an δεν ακολουθούν τη διαδικασία του διπλού συμφώνου!

coquet-coquette (κοκέ-κοκέτ)

Εξαιρέσεις σε -et

inquiet (ανήσυχος)-inquiète

complet (πλήρης)-complète

discret (διακριτικός)-discrète

secret (μυστικός)-secrète

ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ BEAU, NOUVEAU, VIEUX

Τα επίθετα beau (όμορφος), nouveau (καινούριος) και vieux (παλιός) έχουν διαφορετικό θηλυκό.

beau→belle

nouveau→nouvelle

vieux→vieille (βιέιγ)

Επίσης, όταν το επόμενο ουσιαστικό αρχίζει από φωνήεν ή h muet, στο αρσενικό τα beau, nouveau, vieux, θα γίνουν bel, nouvel, vieil.

un bel avion

un nouvel avion

un vieil avion

ΑΝΏΜΑΛΑ ΕΠΊΘΕΤΑ

blanc (άσπρος)-blanche

sec (ξερός)-sèche

long (μακρύς)-longue

gros (χοντρός)-grosse

doux (απαλός)-douce

faux (ψευδής)-fausse

roux (κοκκινομάλλης)-rousse

frais (φρέσκος)-fraîche

public (δημόσιος)-publique

grec (ελληνικός)-grecque

 

Το θηλυκό στα Γαλλικά