Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου

Είδαμε πώς βρίσκουμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλόγραμμου.

Στα ορθογώνια τρίγωνα όμως αυτή η διαδικασία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

Συνέχεια

Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλόγραμμου

Το εμβαδόν ή επιφάνεια είναι το εσωτερικό ενός γεωμετρικού σχήματος. Μονάδα μέτρησής του, τα τετραγωνικά μέτρα. Πώς όμως το βρίσκουμε στα ορθογώνια παραλληλόγραμμα;

Κάνουμε μήκοςXπλάτος. Τόσο απλά.

 

Κάνουμε αριστεράX κάτω, δεξιά X κάτω και όποιο συνδυασμό θέλουμε εξαιρώντας το πάνωXκάτω και αριστεράXδεξιά.

Προσέξτε! Αν η μία πλευρά είναι π.χ. δέκατα και η άλλη εκατοστά, θα τα μετατρέψουμε ώστε να είναι η ίδια μονάδα μέτρησης!

Εμβαδόν ορθογωνίου