Προτάσεις που αρχίζουν με το να: Τελικές ή βουλητικές;

Όταν μια πρόταση ξεκινά με τη λέξη «να», τότε είναι είτε τελική είτε βουλητική. Όμως τι είναι αυτοί οι δύο τύποι προτάσεων και πώς τους ξεχωρίζουμε;

Συνέχεια

Αναφορικές προτάσεις στα Αγγλικά: Τι Πρέπει να προσέξετε

Οι αναφορικές προτάσεις δεν είναι καθόλου σπάνιες, ανεξαρτήτως γλώσσας. Μπορεί να είναι οι πιο σημαντικές δευτερεύουσες. Ας τις δημιουργήσουμε στα Αγγλικά, και ας δούμε τις ιδιομορφίες τους.

Οι αντωνυμίες

 • who. Χρησιμοποιείται για ανθρώπους και μπορεί να αντικατασταθεί με το that. George, who went to the Roller Coaster without asking, is a selfish.
 • whom. Είναι κάτι σαν την αιτιατική του who (τον οποίο, την οποία). Δε χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και συνήθως αντικαθιστάται με το who/that. The man whom/who/that I saw is my uncle. Δείτε το αναλυτικό άρθρο μας: Η σωστή χρήση του whom.
 • which. Χρησιμοποιείται για πράγματα και μπορεί να αντικατασταθεί με το that. The ball which is on the table is hers.
 • whose. Είναι η γενική του who και του which (του οποίου, της οποίας). The woman whose brother died was crying.
 • that. Σημαίνει που, και αντικαθιστά το «ο/η/το οποίος-α-ο». The man that died was a very generous person.

Προσδιοριστικές και μη-προσδιοριστικές

Όπως στα Ελληνικά, έτσι και στα Αγγλικά έχουμε τις προσδιοριστικές και τις μη-προσδιοριστικές (προσθετικές) δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. Οι προσθετικές πάντα χωρίζονται με κόμμα και η αντωνυμία τους ποτέ δεν παραλείπεται, σε αντίθεση με τις προσδιοριστικές. Επίσης, το that δεν μπορεί να εισάγει προσθετική πρόταση. Ας συγκρίνουμε.

The vase which used to be on the table is broken. (Έχουμε πολλά βάζα, και εκείνο που ήταν πάνω στο τραπέζι έσπασε)

The vase, which used to be on the table, is broken. (Το βάζο, που παρεμπιπτόντως ήταν πάνω στο τραπέζι, έσπασε)

Παράλειψη;

Στις προσδιοριστικές προτάσεις είναι δυνατή η παράλειψη της αντωνυμίας με το ίδιο νόημα. Βέβαια, στα Ελληνικά είναι αδιανόητο, (αντί για «Ο άντρας τον οποίο είδα είναι ο θείος μου» να έχουμε «Ο άντρας είδα είναι ο θείος μου;) εντούτοις στα Αγγλικά είναι πολύ πιο συνηθισμένο απ’ το ελληνικό λογικό. Οπότε για να σας βοηθήσω:

 • το whom
 • το which όταν στα ελληνικά είναι στην αιτιατική
 • το that όταν αντικαθιστά τα παραπάνω 

παραλείπονται, ενώ το who, το whose και το which σαν ονομαστική δεν παραλείπονται. Εκτός απ’ την περίπτωση που το who αντικαθιστά το whom (μα καλά ρε Βρετανοί, γιατί τόση αντικατάσταση;). 

The man whom I saw is my uncle.

The man who/that I saw is my uncle.

The man I saw is my uncle.

Όλα με το ίδιο νόημα. Αλλά:

The doctor who made me do this

και The rat which ate our cheese

δεν πετάνε το who και το which.

Προθέσεις

Η πρόθεση έχει πολλή δυσκολία στα Αγγλικά, είναι ομολογουμένως το πιο δύσκολο κεφάλαιο. Παρά ταύτα, στις αναφορικές προτάσεις έχουν ακόμα πιο δύσκολη σύνταξη. Ορισμένα ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα συντάσσονται αποκλειστικά με μία πρόθεση (write to, good at κλπ.) και ποτέ δεν την αποχωρίζονται. Γιατί να το κάνουν τώρα;

Θεωρητικά, και στα Ελληνικά θα έπρεπε να γίνεται έτσι. «Η γυναίκα στην οποία ο ταχυδρόμος έδωσε το δέμα» είναι σωστό, και όχι «Η γυναίκα που ο ταχυδρόμος έδωσε το δέμα». Όμως εμείς πάντα βάζουμε την πρόθεση πίσω από την αναφορική αντωνυμία. Οι αγγλόφωνοι όπως πάντα αποφάσισαν να μας σκοτώσουν και πάλι. Μία αναφορική προσδιοριστική πρόταση με πρόθεση έχει 3 πιθανές συντάξεις ενώ μια προσθετική έχει δύο. Το who μετά από πρόθεση γίνεται whom. 

The man of whom you are proud is a thief.

Basketball, at which you’re supposed to be good, is a very nice sport.

Όπως στα Ελληνικά.

The man who/whom you are proud of is a thief.

Basketball, which you’re supposed to be good at, is a very nice sport.

Αυτές είναι οι δύο συντάξεις που μπορεί να ακολουθήσει μια προσθετική πρόταση. Οι προσδιοριστικές έχουν άλλη μία: την παράλειψη.

The man you’re proud of is a thief.

Προσέχετε!

Αναφορικές προτάσεις στα Αγγλικά

Ο Υποθετικός Λόγος στα Αγγλικά- Όλοι οι Conditionals- Σχηματισμός, Κανόνες, Χρήση

Οι Υποθετικοί Λόγοι στα Αγγλικά αποτελούν σημαντικό μέρος της καθομιλουμένης και πέφτουν συχνά στα διπλώματα Lower και Proficiency.

Ο Υποθετικός Λόγος γενικά

Σχηματίζεται με μία κύρια και με μία δευτερεύουσα πρόταση. Η δευτερεύουσα είναι δευτερεύουσα υποθετική και ξεκινά συνήθως με τους συνδέσμους αν και εάν. Η δευτερεύουσα λέγεται Υπόθεση και η Κύρια Απόδοση.

Zero Conditional

Μηδενικός Λόγος; Τι στο καλό;

ΧΡΗΣΗ

Ο Zero Conditional χρησιμοποιείται για γενικές ή αφηρημένες αλήθειες.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

if+present simple- present simple

If you boil an egg, it’s hot.

First conditional

ΧΡΗΣΗ

Ο First Conditional χρησιμοποιείται για αλήθειες που είναι πολύ πιθανό να προκύψουν στο μέλλον.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

if+ present simple- simple future

ή προστακτική

ή can, must, may, should (με το should μεταφράζεται εάν τυχόν)

Προσέξτε! Το if δε θέλει ΠΟΤΈ μελλοντικό χρόνο στους Conditionals.

If you should see Mary, tell her I’m home.

You must work hard if you want to pass the exams.

If they learn what we ‘ve done, they may be really upset.

Second Conditional

ΧΡΉΣΗ

Χρησιμοποιείται για καταστάσεις σχεδόν απίθανες να συμβούν.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

if+ past simple- would+απαρέμφατο χωρίς to

ή could, might

If I was a doctor, I’d be very rich.

If he didn’t wear a helmet, he might be killed.

If you were a lawyer, you could help a lot of people.

WAS/WERE

Στον υποθετικό λόγο αντί για was μπορούμε να βάλουμε were, σε όλα τα πρόσωπα.

If he weren’t/wasn’t so rude, he could be really successful right now.

 Υπάρχει και η φράση  «If I was/were you» για συμβουλές.

If I were you, I’d study hard for the exams.

Third Conditional

ΧΡΉΣΗ

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάτι δεν έγινε στο παρελθόν, αλλά αν γινόταν. κάτι διαφορετικό θα είχε γίνει στο παρόν.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ

if+past perfect- would+ απαρέμφατο παρακειμένου χωρίς to

                                              ή could, might και απαρέμφατο χωρίς to

If they hadn’t been so rude to her, she wouldn’t have been so upset.

Ιδιομορφία

Μπορούμε να αφαιρέσουμε το if και να βάλουμε την πρόταση στον ερωτηματικό τύπο, με το ίδιο νόημα. Γιατί όμως να κάνουμε κάτι τέτοιο;

If I were you, I would apologise to him.→ Were I you, I’d apologise to him.

Αυτό γίνεται μόνο με τα ρήματα should, were, had.

Αντικαθιστούμε το if

Αντί για το if, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποικίλες λέξεις για τους υποθετικούς λόγους.

 1. whether (=αν). Whether you don’t hurry, you’ll miss the train.
 2. providing/provided (that) (αρκεί να, με την προϋπόθεση να) You can take my car providing that you’re careful.
 3. unless (αν όχι/εκτός) Unless you leave now, you’ll be late for school. (το unless συντάσσεται με κατάφαση, εκτός απ’ όταν σημαίνει «εκτός αν», οπότε μπορεί και να πάρει αρνητική σύνταξη)
 4. on condition (αρκεί να, υπό τον όρο να) You will come with me on condition you aren’t rude.
 5. suppose/supposing (υπέθεσε, υποθέτοντας ότι) Supposing you were a doctor, would you like your job?
 6. as/so long as (εφόσον) I’ll lend you my money so long as you return it on Monday.
 7. in case (σε περίπτωση) (ποτέ με μέλλοντα ή would) I gave her my lunch in case she got hungry.
 8. but for (αν δεν ήταν) But for my dad, I wouldn’t be a successful businessman right now. But for my parents, I wouldn’t have passed the exams.

If και μέλλοντας

Το if πάει με μέλλοντα μετά τις εκφράσεις:

 • I doubt
 • I’m not sure
 • I wonder
 • I don’t know

I don’t know if she will ever return.

Οι Υποθετικοί Λόγοι στα Αγγλικά

Συμβουλές για μία καλή έκθεση!(μέρος α’)

Στην τάξη κάνουμε μεγαλειώδεις και υπέροχες εκθέσεις με τη βοήθεια των δασκάλων μας και των ιδεών των συμμαθητών μας. Τι γίνεται όμως στο σπίτι, που το μόνο που έχουμε είναι οι γονείς μας, που ζούσαν σε τόσο αρχαίες εποχές, και ίσως ένας αδερφός ή αδερφή, που, ευκαιρίας δοθείσης, θα σας πειράξουν ή θα σας δώσουν χάλια ιδέες επίτηδες για την έκθεσή σας. Ακόμα και όχι επίτηδες, τι ξέρουν αυτοί; Εμείς γράφουμε, εμείς αποφασίζουμε. Ορίστε μερικά εγγυημένα κολπάκια που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε στο σπίτι μία αριστουργηματική έκθεση, σε οποιοδήποτε περιβάλλον!

 • Μην κάνετε την έκθεση πουθενά καταθλιπτικά. Πρέπει να είστε χαρούμενοι, ήσυχοι και σκεπτικοί. Αν δε βάλετε φαντασία, έκθεση δεν φτιάχνεται.
 • Σκεφτείτε καθαρά. Μην σας φαίνονται οι ιδέες εξωφρενικές. Αν όντως σας αρέσει πάρτε το προηγούμενο σενάριο και προσαρμόστε την ιδέα.
 • Μην επηρεάζεστε από την οικογένειά σας. Εσείς γράφετε. Οι γονείς σας μάλλον θα προσπαθήσουν να σας αποθαρρύνουν αλλά καλό είναι να ακούσετε τη γνώμη τους. Τα αδέρφια σας θα σας πειράξουν, θα σας προσβάλλουν αλλά δεν πρέπει να σταματήσετε.
 • Πάρτε καθαρό αέρα. Πριν ή και κατά τη διάρκεια της έκθεσης φάτε ένα μεγάλο σάντουιτς, δείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές ή οτιδήποτε στην τηλεόραση.
 • Πριν την έκθεση, σκεφτείτε τη λίγο και χωρίστε την σε κομμάτια. Ορίστε τους βασικούς χαρακτήρες και φτιάξτε μετά την ιστορία. Για κάθε κατηγορία βάλτε μερικές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντά η παράγραφος και σκεφτείτε τρόπους να εκφράσετε καλά τις απαντήσεις.
 • Γίνετε περιγραφικοί. Περιγράψτε με κάθε λεπτομέρεια το τοπίο και πώς νιώσατε. Με κάθε λογής επίθετα που δεν φαντάζεστε. Επιμένετε κάθε ουσιαστικό να έχει ένα επίθετο ή μετοχή και κάθε ρήμα ένα επίρρημα.
 • Μη χρησιμοποιείτε συχνά αδύνατους τύπους προσωπικών αντωνυμιών. Οι γενικές εκθέσεις δεν είναι καλές:Η έκθεση είναι για να περιγράψετε καταστάσεις, και έτσι το να μειώνετε ασήμαντα την έκτασή της δε βγάζει σε καλό, ενώ έχετε και να περηφανευτείτε την επομένη ότι γράψατε τόσες γραμμές! 🙂
 • Όταν τελειώσετε, ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη ή αν χωρίσατε καλά τις κατηγορίες.

Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτά είναι τα κυριότερα και σίγουρα θα φτιάξετε σπουδαία έκθεση!

Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις

Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις

Ασκήσεις:

Ξεχώρισε τις παρακάτω προτάσεις:

Δεν πήγα σχολείο,επειδή ήμουν άρρωστος.

Ο Αντρέας κλαίει,για να τον λυπηθούν οι γονείς του.

Ενώ η μαμά μαγείρευε,ο μπαμπάς έψαχνε τα γυαλιά του.

Το πάρτυ ματαιώθηκε,μετά από την εισβολή ένοπλων αντρών στην καφετέρια.