Πολλαπλασιασμός μεικτών αριθμών με κλάσματα, μεικτούς, ακέραιους και δεκαδικούς

Πάντα να θυμάστε ότι στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση οι μεικτοί γίνονται πάντα κλάσματα.

Ακέραιοι

Θα πρέπει να μετατραπούν όλοι σε κλάσματα. Ο ακέραιος μπορεί να μείνει και ίδιος.

3 3/5X 4= 18/5X 4/1= 72/5= 14 2/5

Αν το 4 έμενε ίδιο και δεν μετατρεπόταν σε 4/1, τότε θα πολλαπλασιάζαμε μόνο τον αριθμητή.

Κλάσματα

3 3/5X 9/11= 18/5X 9/11= 162/55= 2 52/55

Δεκαδικοί 

Και οι μεικτοί και οι δεκαδικοί γίνονται κλάσματα.

3 3/5X 0/9= 18/5X 9/10= 162/50= 3 12/50= 3 6/25

Θυμηθείτε: Τα αποτελέσματα των πράξεων πρέπει να είναι ανάγωγα κλάσματα, όχι καταχρηστικά και αν είναι μεικτοί, πρέπει να έχουν ανάγωγο κλάσμα.

Άλλοι μεικτοί

Το μαντέψατε…

3 3/5X 3 3/5= 18/5X 18/5= 324/25= 12 24/25

 

Πολλαπλασιασμοί μεικτών