Τα δίψηφα σύμφωνα και τα συμπλέγματα

Όπως και τα δίψηφα φωνήεντα, είναι 2 γραμματάκια που μας κάνουν έναν ενιαίο ήχο! Αλλά αυτή τη φορά έχουμε ύμφωνα και όχι φωνήεντα!

  1. μπ (μπαμπάς)
  2. ντ (νταντά)
  3. γκ/γγ (Άγγελος)
  4. τσ (τσάντα)
  5. τζ (τζατζίκι)

Συμπλέγματα είναι 2 ή περισσότερα σύμφωνα όλα μαζί!

εχθρός

Δίψηφα σύμφωνα

Τα δίψηφα φωνήεντα, οι συνδυασμοί και η χρήση διαλυτικών

Τα δίψηφα φωνήεντα είναι 2 φωνήεντα μαζί που έχουν ως αποτέλεσμα έναν ήχο και μόνο.

  1. αι (ε)
  2. οι (ι)
  3. υι (ι)
  4. ει (ι)
  5. ου (u)

Ο τόνος μπαίνει πάντα στο δεύτερο φωνήεν!

κινεί

Μην παρομοιάζετε τα δίψηφα φωνήεντα με τους συνδυασμούς αυ και ευ, που προφέρονται αφ/αβ και εφ/εβ. Κι εκεί ο τόνος μπαίνει στο δεύτερο φωνήεν. 

αυγό

Ευδοκία

αυτί

ευτυχία

Όταν θέλουμε να προφέρουμε ξεχωριστά τα δύο φωνήεντα, προσθέτουμε διαλυτικά στο δεύτερο φωνήεν, δηλαδή βάζουμε δύο μικρές τελίτσες από πάνω του. 

βόλεϋ

Όταν η λέξη τονίζεται στο πρώτο από τα δύο φωνήεντα, τότε ο τόνος μπαίνει κανονικά και τα διαλυτικά δεν μπαίνουν!

γάιδαρος

Μπορούμε να βάλουμε και διαλυτικά και τόνο σε λέξεις που και θέλουμε να χωρίσουμε να φωνήεντα και να τονίσουμε το δεύτερο!

ιδιοφυΐα

ιδιοφυ-ί-α

Δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμοί