Οι μεταρρυθμίσεις του Λέοντα Γ’ του Ίσαυρου και τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα που δημιούργησαν στην αυτοκρατορία

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς του λαούς εξάντλησαν το Βυζάντιο. Συγκεκριμένα:

  1. Αποδιοργάνωσαν τον στρατό των συνόρων και των ακριτικών επαρχιών.
  2. Αποδυνάμωσαν οικονομικά το κράτος και στέρησαν την ύπαιθρο από εργατικά χέρια.
  3. Χαλάρωσαν την απονομή της δικαιοσύνης και οι νόμοι δεν εφαρμόζονταν με δίκαιο τρόπο για όλους.
  4. Στέρησαν από πολλούς μικροκαλλιεργητές τα κτήματά τους και τους μετέτρεψαν σε δουλοπάροικους των «δυνατών».

Ο Αυτοκράτορας Λέων ο Γ’ προσπάθησε να αντιμετωπίσει όλα αυτά.

  1. Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες, τα «Θέματα», και όρισε ως διοικητές στρατηγούς, υπεύθυνους για την ασφάλεια της περιοχής τους.
  2. Μοίρασε δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών, με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι, αλλά και να στρατεύονται για να την προστατεύουν στις ώρες των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας Ακρίτες.
  3. Εκσυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιουστινιανού, τους προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε στην «Εκλογή». Στη συλλογή αυτή των νόμων, που ήταν γραμμένη σε απλή και κατανοητή ελληνική γλώσσα, όριζε ότι: «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τη Δικαιοσύνη».
  4. Με τον «Γεωργικό Νόμο» προστάτευσε την περιουσία των ελευθέρων γεωργών και των κτηνοτρόφων και εξασφάλισε καλύτερες συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην ύπαιθρο.
  5. Αφαίρεσε από τους κληρικούς και τους μοναχούς τη δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε στα εκκλησιαστικά και τα μοναστηριακά κτήματα τον κοινό για όλους φόρο.
  6. Ανέθεσε την τήρηση των «φιλάνθρωπων» νόμων του στους «υπηρέτες της δικαιοσύνης», τους δικαστές, των οποίων το έργο θεωρούσε «το σημαντικότερο όλων επί της γης».

Οι δυνατοί και οι κληρικοί δυσαρεστήθηκαν απίστευτα.

Ο Λέων όμως έκανε και τις μεταρρυθμίσεις που άρχισαν την εικονομαχία.

Αυτό το άρθρο έχει αντιγραφεί από το βιβλίο Ιστορίας Ε’ Δημοτικού.

Ο Ακάθιστος Ύμνος, στίχοι και μετάφραση στα νεότερα ελληνικά, με λίγη από την Ιστορία του

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε,
ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί,

Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.


 

Τη υπερΜΑ-χω στραατηγωτα νι-κτητηριιια

ως λυτρωθείιιισα των δεινών ευχα-ριστηριιιιια

αναγράφω σοι η πόοολις σου Θεοοοτόκε.

αλλ’ως έεεχου-σα το κράτος απροσμάχηηηητον

εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον

ίνα ΚΡΆ-ζω σοι

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

O Ακάθιστος Ύμνος


 

ΚΛΙΚ για να τον ακούσετε


Σ’ Εσένα Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό,

μ’ ευγνωμοσύνη η Πόλη σου αποδίδει τη νίκη.

Και σου αναπέμπει θερμές ευχαριστίες,

επειδή (με τη δική σου επέμβαση)

λυτρωθήκαμε απ’ τις συμφορές.

Εσύ όμως που η δύναμή σου είναι ακατανίκητη,

ελευθέρωσε κι εμένα από κάθε είδους κινδύνους,

για να σου αναφωνώ:

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.


Ο Ηράκλειος ανέβηκε στον θρόνο το 610. Τότε το Βυζάντιο αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα με τους Αβάρους και τους Πέρσες. Ο Πατριάρχης Σέργιος τελικά του δάνεισε τα λεφτά της εκκλησίας και ο Ηράκλειος πλήρωσε τους Αβάρους για ειρήνη. Έτσι ο Ηράκλειος επιτέθηκε κατά των Περσών και τους διέλυσε στην πρώτη εκστρατεία μέσα στην ίδια τους τη χώρα.

Οι Πέρσες όμως φώναξαν τους Αβάρους και πολιόρκησαν από κοινού την Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Σέργιος και ο μάγιστρος Βώνος, οι υπεύθυνοι για την άμυνα της Πόλης, πρόσφεραν περισσότερα στους Αβάρους αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Οι Βυζαντινοί γενναία τους απέκρουσαν και έκαψαν τον στόλο τους και οι Πέρσες αποχώρησαν. Ο Ηράκλειος πετύχαινε συνέχεια νίκες στην Περσία. Γύρισε θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη. Οι Πολίτες απέδωσαν τη νίκη στην Παναγία και όλη τη νύχτα έψαλλαν τον Ακάθιστο Ύμνο.

 

Τα Βαλκανικά κράτη και υποσημειώσεις

Ελλάδα-Πρωτεύουσά της είναι η Αθήνα. Είναι η άκρη των Βαλκανίων και είναι γνωστή για τον μεγάλο αριθμό των νησιών της.

Βουλγαρία-Πρωτεύουσά της είναι η Σόφια. Από κει περνά η οροσειρά του Αίμου και ο Έβρος, ο δεύτερος μεγαλύτερος Βαλκανικός ποταμός. Βρέχεται από τη Μαύρη θάλασσα.

Π.Γ.Δ.Μ.-Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας. Πρωτεύουσά της τα Σκόπια. Είναι μικρή και εξαρτημένη από τη Σερβία, ενώ προκλήθηκαν ταραχές με την Ελλάδα εξαιτίας του ονόματός της. Επίσημη γλώσσα η σλαβομακεδονική.

Αλβανία-Οι Αλβανοί είναι στην κεντρική χώρα ισλαμιστές, στα  ελληνικά σύνορα ορθόδοξοι και δυτικά καθολικοί. Είναι η κύρια μετανάστευση στην Ελλάδα. Βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα στα δυτικά. Υπήρξαν εντάσεις με την Ελλάδα λόγω του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. Πρωτεύουσα τα Τίρανα.

Σερβία-Η έδρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Πρωτεύουσα είναι το Βελιγράδι. Παλιά είχε πρόσβαση στην Αδριατική θάλασσα αλλά μετά την αποχώρηση του Μαυροβουνίου από τον Ομοσπονδία Σερβίας-Μαυροβουνίου, η Σερβία αποκλείστηκε. Η Σερβία μετά τον Α’ ΠΠ ενώθηκε με άλλους λαούς που κατοικούσαν στην καταρρέουσα Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία και δημιούργησαν την Γιουγκοσλαβία, μια πανσλαβική δημοκρατία στη Βαλκανική και κατέρρευσε κατά το 1990-2000.

Μαυροβούνιο-Μέχρι προσφάτως προτεκτοράτο της Σερβίας, αλλά με την οριστική του ανεξαρτησία το 2006 η Σερβία αποκλείστηκε ολοκληρωτικά από την Αδριατική. Επίσημη γλώσσα η μαυροβουνιακή, μια σερβική διάλεκτος. Πρωτεύουσα η Ποντγκόριτσα. Είναι ένα κρατίδιο που ποτέ δεν μπλέχτηκε σε πολέμους εκτός από την κατάληψη της Σκόδρας το 1913 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ρουμανία-Στην ιστορία έμεινε γνωστή ως Μολδοβλαχία, από κει ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς του 1699 η χώρα περιήλθε στην Αυστρία και απέκτησε ανεξαρτησία με το συνέδριο του Βερολίνου. Πρωτεύουσα το Βουκουρέστι και γλώσσα η ρουμανική, που δε μοιάζει με τις άλλες σλαβικές γλώσσες. Γνωστή είναι η αντιπαράθεση με τη Βουλγαρία στο θέμα της Ντομπρουτζάς και η αντίθεση με την Ουγγαρία για την Τρανσυλβανία.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Η έσχατη άκρη των Βαλκανίων και τελείως στρογγυλή, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ισλαμική και έχει ταραχτεί από τον αιματηρό πόλεμο της Βοσνίας του 1994. Πρωτεύουσα το Σαράγεβο.

Κροατία-Οι Κροάτες είναι οι μόνοι χριστιανοί Βαλκάνιοι που δεν είναι ορθόδοξοι. Έχει σχήμα σαν να τρώει την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και μαζί με τη Σλοβενία και τη Βοσνία, αποτελούν τη Δαλματία. Έχει επίσης πολλά νησιά στην Αδριατική. Πρωτεύουσα το Ζάγκρεμπ.

Σλοβενία-Η άκρη των Βαλκανίων στα δυτικά, συνορεύει με την Ιταλία και μέχρι την διάλυση της Γαληνοτάτης Βενετίας το 1703, η Σλοβενία αποτελούσε βενετική κτήση και ουδέποτε κυριεύτηκε από εχθρό. Με την διάλυση της υπερχιλιετούς Γαληνοτάτης, η Σλοβενία πέρασε στη Γαλλία του Ναπολέοντα και μετά την οριστική ήττα του Βοναπάρτη οι Αυστριακοί κατέλαβαν τη Σλοβενία και παρέμεινε αυστριακή μέχρι τη διάλυση της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας το 1919 οπότε οι Κροάτες, οι Βόσνιοι, οι Σλοβένοι, οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνιοι αποτέλεσαν την Γιουγκοσλαβία. Πρωτεύουσα η Λιουμπλιάνα.

Περισσότερες πληροφορίες:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4594,20798/extras/ged07_valkania-map/index.html

Τα Βαλκανικά κράτη και υποσημειώσεις

 

Κριτική: Το μυθιστόρημα της Κωνσταντινούπολης

Βιβλίο: Το μυθιστόρημα της Κωνσταντινούπολης

Πρωτότυπο:Le Roman De Constantinople, Γαλλία

Συγγραφέας:Gilles Martin-Chauffier

Εκδόσεις:Κασταλία

Σελίδες:221

Τιμή:17

Αγορά βιβλίου:Εδώ

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Gilles Martin-Chauffier μάς εξιστορεί όλη την ιστορία της Κωνσταντινούπολης: Η ίδρυσή της, η διάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η άνοδος του Βυζαντίου, οι γειτονικοί λαοί, το απόγειο του Βυζαντίου, οι παράγοντες που οδήγησαν στην παρακμή του, η Βενετία και οι Φράγκοι, οι Σταυροφόροι, οι Οθωμανοί, οι Σελτζούκοι, οι Νορμανδοί, η χλιδή των Βυζαντινών κατοίκων, οι αλώσεις, οι αυτοκράτορες, οι σουλτάνοι, οι μεταρρυθμίσεις, οι κατακτήσεις, ο εμφύλιοι στο παλάτι, οι αποτυχίες, η παρακμή και η πτώση…

Βήμα βήμα με αυτό το βιβλίο κάνεις την ιστορία της Ε’ και της ΣΤ’ μαζί! Πολύ περιγραφικό, έχει εξελιχθεί στο αγαπημένο μου βιβλίο 😛 , το διαβάζω κάθε βράδυ! Όμως είναι λίγο άγριο…

Καλή ανάγνωση! 🙂

Αγία Σοφία

H Aγία Σοφία

Κριτική:Όταν έπεσε η Πόλη

Βιβλίο:Όταν έπεσε η Πόλη

Συγγραφέας:Andrew Novo

Μετάφραση:Αντρέας Μηχαηλίδης

Εκδόσεις:Μεταίχμιο

Κόστος:15,50

Σελίδες:383

Αγορά βιβλίου στο:Κλικ

Ο Μεχμέτ είναι ο νέος σουλτάνος. Η άλλοτε θαλασσοκράτειρα Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελείται πλέον μόνο από τη Λήμνο,τη Χίο,τον Μοριά και την πανέμορφη Κωνσταντινούπολη. Αυτοκράτορας Βυζαντίου είναι ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος. Ο Μεχμέτ κινεί τεράστιες μηχανές και πολιορκεί με τα ισχυρά του στρατεύματα την Κωνσταντινούπολη,που δεν παραδίνεται.Το βιβλίο μάς δείχνει όλα τα γεγονότα,ένα προς ένα πριν,κατά τη διάρκεια και μετά την πολιορκία.

Ο Ουρβανός κατασκευάζει πυροβολικά,οι χριστιανοί ανεφοδιάζουν την πόλη,ο Μεχμέτ καταλαμβάνει το Χρυσό Κέρας,οι Βυζαντινοί εκτελούν Οθωμανούς και το αντίστροφο,Ενετοί και Γενοβέζοι ναύαρχοι αλληλοτσακώνονται,ο Ιουστινιάνης πληγώνεται,ο Χαλίλ τους εμψυχώνει…

Καταπληκτικό και με λεπτομέρειες βιβλίο! 😀

Αλέξιος Α’ Κομνηνός

Αλέξιος Α’ Κομνηνός

Πότε ανέβηκε στο θρόνο ο Αλέξιος;

Ποιοι ήταν οι εχθροί;Πώς τους αντιμετώπισε;

Τι αποτέλεσμα είχε η Α’ Σταυροφορία;

Βυζαντινοί αυτοκράτορες που έμειναν στην ιστορία

Βυζαντινοί αυτοκράτορες που έμειναν στην ιστορία

Ποιος έχασε στο Ματζικέρτ;

Ποιος τύφλωσε τον Ισαάκιο Β’ και τον Αλέξιο Δ’;

Ποιος ήταν ο ιδρυτής της Μακεδονικής Δυναστείας;

Ποιος νίκησε τη μάχη του Κλειδίου;

Ποιος μεταρρύθμισε τη νομοθεσία και τη φορολογία και επεκτάθηκε στη Δύση;

Αλώσεις Κωνσταντινούπολης

Οι αλώσεις της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1204 δεν είναι ευρέως
γνωστή.Όταν έγινε ήδη κουβαλούσε ένα μεγάλο παρελθόν.Όλα
ξεκινούν με την εικονομαχία.Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της
Βενετίας δημιουργήθηκε απ’ αυτό.Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες
αλλάζουν συνεχώς.Σφάζονται μεταξύ τους.Τον 12ο
αιώνα οι
αυτοκράτορες αλλάζουν συνεχώς.Ο Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός
θανατώνεται από ένα οργισμένο πλήθος.Διαδέχεται ο Ισαάκιος
Β’ Άγγελος.Οι Άγγελοι δεν έχουν την ικανότητα των
Κομνηνών.Ο Ισαάκιος τυφλώνεται και ακολουθεί ο Αλέξιος
Δ’,ο γιος του,στο θρόνο.Ο Αλέξιος Γ’,ο άλλος γιος,ασκεί
επιρροή,και κάποια στιγμή συλλαμβάνει τον αδερφό του και τον
τυφλώνει και αυτόν.Το Βυζάντιο είναι βουτηγμένο στην
παράνοια.Η Βενετία αγαλλιάζει.Προσπαθεί να καταστρέψει το
Βυζάντιο.Κατ’ αρχής,λαμβάνει τεράστιες αποζημιώσεις για τη
σφαγή των εμόρων της που οδήγησε τον Ανδρόνικο Α’ στο
θρόνο.Με την ευκαιρία της Σταυροφορίας,καραδοκεί.Με τις
Σταυροφορίες πλέον έχει τη δυνατότητα.Για να είναι
ξεκάθαρη,εκλέγει δόγη τον Ερρίκο Δάνδολο,τον χειρότερο
εχθρό του Βυζαντίου.
Η ευκαιρία παρουσιάζεται στις συζητήσεις για την Τέταρτη
Σταυροφορία.Οι σταυροφόροι έπρεπε να μεταφερθούν με στόλο
στο Κάιρο και από ‘κει να περάσουν στην Ιερουσαλήμ:Το να
ξανακάνουν τη διαδρομή με τα πόδια ήταν αδιανόητο.Η Βενετία
προσφέρει το δικό της στόλο με αντάλλαγμα τα μισά εδάφη που
θα καταλαμβάνονταν.Όμως μια φωνή ακούγεται;Ποιος
μίλησε;Είναι ο Αλέξιος Δ’ Άγγελος που θέλει να ξαναπάρει
χρήματα.Υπόσχεται χρήματα,προνόμια…ο σταυροφορικός
στρατός αλλάζει πορεία υπό τον Δάνδολο και πολιορκεί την
Κωνσταντινούπολη.Ο Αλέξιος Γ’ διώκεται.Ο Αλέξιος Δ’
βασιλεύει με τον Ισαάκιο Β’.Στην πραγματικότητα,δεν ελέγχουν
τίποτα.Αδυνατούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.Ο τοπικός
πληθυσμός μισεί του Φράγκους αλλά δυστυχώς είναι
αμοιβαίο.Ο Αλέξιος Γ’ επιστρέφει και διώχνει τον πατέρα του
και τον αδερφό του.Ακολουθούν οι σταυροφόροι.Όμως οι
Φράγκοι ξέρουν πια τις αδυναμίες των τειχών.Η μάχη κρατά
πολύ λίγο,αλλά η λεηλασία δεν έχει τελειωμό.Είναι ο
Αρμαγεδών!Φράγκοι,Γάλλοι,Ισπανοί και Καταλανοί σπάζουν και λεηλατούν με τόση μανία που αιώνες αργότερα η λέξη
Καταλανός είναι συνώνυμη με το «μπαμπούλας».Η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία δε θα τους συγχωρέσει ποτέ.Στην
Κωνσταντινούπολη εγκαθιδρύεται μια νέα λατινική
κυβέρνηση.Ιδρύονται τρία κράτη:Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας
στη δυτική Ανατολία,η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας στον
Πόντο και το Δεσποτάτο της Ηπείρου στην Ελλάδα.Το 1261 η
Νίκαια καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη.Όμως πια οι
Βυζαντινοί είναι εξασθενημένοι.Πλέον απλά περιμένουν το
θανάσιμο χτύπημα…
…ονόματι «Οθωμανοί».Μια φυλή που διέλυσε το
Βυζάντιο.Κατέλαβε γρήγορα όλη τη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.Οι μόνες ελεύθερες περιοχές είναι η
Κωνσταντινούπολη και ο Μοριάς. Μετά το θάνατο του Μουράτ
Α’ ο Μωάμεθ Β’ στέφεται σουλτάνος.Πληρώνει έναν Ούγγρο
μηχανικό,τον Ουρβανό,να του φτιάξει πολιορκητικές μηχανές.Ο
Τζοβάνι Τζουστινιάνι (Ιουστινιάνης) Λόνγκο αποβιβάζει 700
Γενουάτες στην Πόλη.Η Πόλη όμως είναι απόρθητη,ό,τι και να
σκεφτεί ο Μωάμεθ.Η πολιορκία ξεκινά στις 6 Απριλίου 1453.Ο
Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος παρατάσσει μόλις 7.000 άντρες
ενάντια στους 100.000 + του Μωάμεθ!Όμως τίποτα δεν
πιάνει.Στις 20 Απριλίου μια βυζαντινή φορτηγίδα και τρία πλοία
του πάπα,της Αραγονίας και της Γένοβας περνούν απαρατήρητα
από τον τουρκικό στόλο και εφοδιάζουν την Πόλη.Η νίκη τους
μένει στη μνήμη όλων για μια μέρα.Την επομένη ο Μωάμεθ
είχε καταλάβει το Χρυσό Κέρας (λιμάνι Κωνστανττινούπολης)
σέρνοντας τα πλοία του στο έδαφος.
Η τελική έφοδος ορίζεται για τις 29 Μαΐου.Αρχίζει στις 2 το
πρωί.Οι Βασιβουζούκοι είναι άγριοι άντρες που δεν
οπισθοχωρούν με τίποτα.Πεθαίνουν μέχρι ενός χάρη στο υγρό
πυρ.Ακολουθεί το τουρκικό τακτικό πεζικό.Μια οβίδα διαπερνά
την πανοπλία του Ιουστινιάνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης
των Γενίτσαρων (το πεζικό απωθήθηκε).Όλοι οι υπερασπιστές
παγώνουν.Είδηση:Η Κερκόπορτα,μια μικρή πύλη,είναι
ανοιχτή.Πενήντα γενίτσαροι μπαίνουν στην
Πόλη.Αποκρούονται,αλλά είναι αργά.Οι υπερασπιστές τρέχουν
ήδη να σωθούν.Οι Οθωμανοί μπαίνουν και λεηλατούν την Πόλη.Ο πληθυσμός αρπάζεται από τα τελευταία ενετικά
πλοία.Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ πέφτει πάνω στους
Τούρκους.Σύμφωνα με ιστορικούς,σκοτώθηκε από έναν
Βασιβουζούκο που έτρεχε να αρπάξει θησαυρούς.Σύμφωνα με
τον θρύλο,άγγελοι πάγωσαν τον Κωνσταντίνο και τον έκλεισαν
σε μια σπηλιά.Οι Τούρκοι ψάχνουν την σπηλιά επειδή όταν ο
Κωνσταντίνος βγει,θα χάσουν την Κωνσταντινούπολη.

Έκανα ένα λάθος:ο Ισαάκιος Β’ και ο Αλέξιος Δ’ θανατώθηκαν από τον Αλέξιο Ε’ Μούρτζουφλο.

Ερωτήσεις:

Ποιος ήταν ο δόγης που κατέστρεψε το Βυζάντιο;

Ποιοι λεηλατούσαν με μεγάλη μανία;

Ποιο κράτος ιδρύθηκε στον Πόντο;

Ποιος αποβίβασε 700 Γενουάτες στην Κωνσταντινούπολη;

Τι έγινε στις 20 Απριλίου 1453;

Εικονομαχία

Η εικονομαχία

Η εικονομαχία ξεκίνησε από τον Λέοντα Γ’ τον Ίσαυρο.Η
Ισαυρία ήταν μια επαρχία στην Ανατολία (Μικρά Ασία).Τότε
στην Ανατολία κυριαρχούσε ο Μονοφυσιτισμός,μία αίρεση που
ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια.Παράλληλα με την επέκταση
των Αράβων,φυσικά.Ο χαλίφης της Συρίας Γιαζίντ έβγαλε
διάταγμα κατά των εικόνων,δηλαδή απαγόρευε στους
χριστιανούς της χώρας του να προσκυνούν εικόνες.Οι
Ανατολίτες ενθουσιάστηκαν:μαζί και ο Λέων ο Ίσαυρος.Μια
ωραία πρωία του 726,αποφάσισε ότι το θέμα των εικόνων
έπρεπε να τελειώσει και στο Βυζάντιο.Αίφνης,έβγαλε την
εικόνα του Χριστού από την είσοδο της Χάλκης (της πύλης του
παλατιού) και ανέθεσε σε κάποιους άντρες την καταστροφή και
επίθεση στην εικόνα.Το οργισμένο πλήθος που τα
παρακολουθούσε όλα αυτά έσπασε τις πύλες και σκότωσε την
ομάδα που κατέστρεφε την εικόνα του Μεσσία.Το επίσημο
δόγμα της Αυτοκρατορίας ήταν πλέον η εικονομαχία.Οι
πατριάρχηδες άλλαζαν συνεχώς.Η σοβαρότερη αντίδραση
υπήρξε στη Ελλάδα και γενικά το ελλαδικό Θέμα.Οι Έλληνες
εξεστράτευσαν και πολιόρκησαν 2 φορές την
Κωνσταντινούπολη και δεν πλήρωναν τους φόρους τους,αλλά
το υγρό πυρ έδωσε άνετη νίκη στον Λέοντα.Η επανάσταση
καταπνίγηκε γρήγορα,αλλά η εξέγερση μιας ολόκληρης
επαρχίας ήταν μια προειδοποίηση.Όσο για τον κλήρο,η
συντριπτική του πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου και του
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Α’ και του πάπα
Γρηγορίου Α’) ήταν εικονόφιλη.Το 730 κυκλοφορεί διάταγμα
κατά των εικόνων και των εικονόφιλων.
Η αντίδραση της Ιταλίας ήταν σαφής.Ο πάπας Γρηγόριος
εμπόδισε την αποστολή φόρων στον Λέοντα και καταδίκασε το
όλο θέμα σε σύνοδο.Οι σχέσεις Ρώμης και Κωνσταντινούπολης
ήταν πλέον ανοιχτή ρήξη.Σε αντίποινα,ο Λέων φυλάκισε τους
απεσταλμένους του Γρηγόριου.Πλέον είχε μειωθεί η θέση του
Βυζαντίου στην Ιταλία.
Ο Κωνσταντίνος Ε’ ο Κοπρώνυμος ήταν ο χειρότερος
εικονοκλάστης.Έκαιγε μοναστήρια,έσφαζε μοναχούς…χάος.Ο
στρατηγός του θέματος της Ανατολίας Αρτάβασδος είχε
εικονοφιλικές διαθέσεις.Όσο ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμοςπερνούσε από την Ανατολία για να εκστρατεύσει κατά των
Αράβων,δέχτηκε επίθεση από τον Αρτάβασδο και ηττήθηκε.Ο
δεύτερος ανέβηκε στο θρόνο και η εικονομαχία φάνηκε ότι
έκλεισε.
Λάθος:Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει και επαναφέρει την
εικονομαχία.Σκοτώνει τον Αρτάβασδο και την οικογένειά
του,για παν ενδεχόμενο.Ο Κωνσταντίνος τοποθετεί
εικονομάχους στον κλήρο και συγκαλεί «εικονομαχική σύνοδο»
το 754.Αποτέλεσμα:Νέες ταραχές τη δεκαετία του 760-
770.Πάντως,ο θάνατός του το 775 έβαλε φραγμό στην
εικονομαχία και τα κατορθώματά του στον πόλεμο δεν
ξεχάστηκαν.Κάποιοι ιερόσυλοι απομάκρυναν τον τάφο του από
την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,ωστόσο τον 9ο
αιώνα οι
Κωνσταντινουπολίτες είχαν συγκεντρωθεί στον τάφο του και
τον ικέτευαν να αναστηθεί για να τους σώσει από τους
Βούλγαρους.
Ενδιάμεσος στάθηκε ο Λέων Δ’ ο Χάζαρος.Δεν τον ενδιέφεραν
τα θεολογικά ζητήματα,και έτσι η ειρήνη αποκαθιστάται για 5
χρόνια στην Αυτοκρατορία.Όμως μετά πεθαίνει.Και ποιος
αναλαμβάνει;
Η Ειρήνη η Αθηναία.Σύζυγος του Λέοντα Γ’ και μητέρα του
Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου.Η Αθήνα ήταν Ελλάδα,ήταν
Ευρώπη,άρα εικονόφιλη.Έτσι και η Ειρήνη.Η Ειρήνη καλεί νέο
πατριάρχη και συγκαλεί την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο στη
Νίκαια.Αποτέλεσμα:Η εικονομαχία είναι αιρετική.Πλέον είναι
οι εικονομάχοι που διώκονται.Αλλά η Ειρήνη είναι
υπερβολική.Τυφλώνει μέχρι και τον άλλο της γιο επειδή πίστευε
ότι ήταν εικονομάχος.Ανώτεροι αξιωματούχοι τη συλλαμβάνουν
και τη σκοτώνουν.
Ο Νικηφόρος Α’ αποκαθιστά την οικονομία.Η εικονομαχία
σταμάτησε μεν,αλλά δε οι φανατικοί που ακόμα συγκρούονται
και απειλούν την ενότητα της Αυτοκρατορίας διώκονται
ανεξαρτήτως πλευράς.Δυστυχώς,ο Νικηφόρος πέφτει στη μάχη
της Πλίσκας με τους Βούλγαρους.
Ο Μιχαήλ Α’ Ραγκαβές είναι τελείως ανίκανος.Τελικά
εξαναγκάζεται να παραιτηθεί.Λάθος.Ο Λέων Ε’ ο Αρμένιος είναι Αρμένιος,άρα Ανατολίτης,άρα
εικονομάχος.Επαναφέρει την εικονομαχία και γίνονται τα
γνωστά…Η Σύνοδος της Νίκαιας ακυρώνεται και επαναφέρεται
η εικονοκλαστική σύνοδος του 754.Ο Λέων πεθαίνει από
δολοφονία
Ποιος τώρα;Ονομάζεται Μιχαήλ Β’.Που δολοφόνησε τον
Λέοντα.Εκείνος βαρέθηκε κάθε μέρα να βλέπει όχλους.Από δω
και στο εξής,ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.Δεν έκανε τίποτα
υπέρ κανενός.Ξεψυχεί το 829.
Ο Θεόφιλος τον διαδέχεται.Πάλι εικονομαχία.Ο πατριάρχης
Ιωάννης ο Γραμματικός φταίει,αλλά κανείς δεν το
αντιλαμβάνεται.Όντας μέντορας του Θεόφιλου,από εκεί
ξαναξεκίνησε η εικονομαχία.
Τελικά ο Μιχαήλ Γ’ είναι ο διάδοχος.Όμως ανήλικος.Έτσι,η
βασίλισσα Θεοδώρα ασκεί την πραγματική εξουσία.Είναι
Ελληνίδα,άρα εικονόφιλη.Αλλά όλοι θυμούνται την Ειρήνη,κι
έτσι έχουν επιφυλάξεις.Τελικά επανέφερε τη Σύνοδο της
Νίκαιας και εξόρισε τον Ιωάννη τον Γραμματικό.Η εικονομαχία
σταμάτησε το 843 και δεν ξαναεκδηλώθηκε.Η αίρεση των
Παυλικιανών στην Ανατολία εξαφανίστηκε επειδή συγγένευαν
με τους εικονομάχους.Εκατό χιλιάδες αιρετικοί σφάχτηκαν.Οι
υπόλοιποι κατέφυγαν στην Αραβία.
Χάρη στην εικονομαχία,η Βενετία αποσχίστηκε από το
Βυζάντιο και δημιούργησε τη Δημοκρατία της,προπύργιο των
ναυτικών δημοκρατιών της Ιταλίας.Το Βυζάντιο έχασε
δύναμη,εδάφη,την Ιταλία,και την ίδια του τη ζωή απ’ αυτό.Η
Βενετία είναι εκείνη που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το
1204,που κατέστρεψε το Βυζάντιο.Άρα η εικονομαχία φταίει
για όλα.Το μόνο που θυμάται κανείς πια είναι μια σκοτεινή και
αιματηρή περίοδος και όλοι λησμόνησαν τα καλά που
πρόσφεραν οι Ίσαυροι στην Αυτοκρατορία.Αυτό,γιατί το κακό
ήταν μεγαλύτερο.

Ερωτήσεις:

Ποιος ήταν ο πρωταίτιος της εικονομαχίας;

Ποιος την επέβαλε με τον χειρότερο τρόπο;

Πότε έγινε η εικονοκλαστική σύνοδος;

Πότε επαναφέρθηκε η Σύνοδος της Νίκαιας και από ποιον;

Τι έκανε η Ειρήνη η Αθηναία;