Τα Αριθμητικά Επίθετα: Κλίσεις, Ορθογραφία, Κατηγορίες

Τα Αριθμητικά επίθετα είναι οι αριθμοί ολογράφως. Σαν επίθετα που είναι, πολλά έχουν τρία γένη. Το 0 και το 1 έχουν ενικό και τα υπόλοιπα πληθυντικό αριθμό (για τα απόλυτα αριθμητικά). Ας δούμε τις κατηγορίες και τι πρέπει να προσέχουμε στην ορθογραφία.

Απόλυτα αριθμητικά

Είναι κανονικά οι αριθμοί, όπως τους ξέρουμε.

0

μηδέν

1

ένας-μία-ένα

2

δύο

3

τρεις-τρεις-τρία

4

τέσσερις-τέσσερις-τέσσερα

5

πέντε

6

έξι

7

εφτά (ή επτά)

8

οχτώ (οκτώ)

9

εννέα (εννιά)

10

δέκα

11

έντεκα

12

δώδεκα

13

δεκατρείς-δεκατρείς-δεκατρία (μία λέξη!)

14

δεκατέσσερις-δεκατέσσερις-δεκατέσσερα

15

δεκαπέντε

16

δεκαέξι (δεκάξι)

17

δεκαεφτά (δεκαεπτά)

18

δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)

19

δεκαεννέα (δεκαεννιά)

20

είκοσι

21

είκοσι ένας-είκοσι μία-είκοσι ένα (δύο λέξεις!)

30

τριάντα

40

σαράντα

50

πενήντα

60

εξήντα

70

εβδομήντα

80

ογδόντα

90

ενενήντα

100

εκατό

200

διακόσιοι-διακόσιες-διακόσια

300

τριακόσιοι-τριακόσιες-τριακόσια

400

τετρακόσιοι-τετρακόσιες-τετρακόσια

500

πεντακόσιοι-πεντακόσιες-πεντακόσια

600

εξακόσιοι-εξακόσιες-εξακόσια

700

εφτακόσιοι-εφτακόσιες-εφτακόσια (ή επτακόσιοι-επτακόσιες-επτακόσια)

800

οχτακόσιοι-οχτακόσιες-οχτακόσια (οκτακόσιοι-οκτακόσιες-οκτακόσια)

900

εννιακόσιοι-εννιακόσιες-εννιακόσια

1.000

χίλιοι-χίλιες-χίλια

2.000

δύο χιλιάδες

1.000.000

ένα εκατομμύριο

2.000.000

δύο εκατομμύρια

1.000.000.000

ένα δισεκατομμύριο

Ορθογραφικές παρατηρήσεις:

 1. οι δεκάδες σε -ήντα γράφονται με -η

 2. εννέα-εννιά-εννιακόσια αλλά ενενήντα

 3. Οι αριθμοί από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη

 4. είναι «δύο εκατομμύρια« και όχι «δύο εκατομμύριο»

Τακτικά αριθμητικά

Πόσο καλός βγήκε κάποιος ανάμεσα σε κάποιους άλλους, π.χ. Ο Αλέξης βγήκε πρώτος στον αγώνα.

1

πρώτος

2

δεύτερος

3

τρίτος

4

τέταρτος

5

πέμπτος

6

έκτος

7

έβδομος

8

όγδοος

9

ένατος!

10

δέκατος

11

ενδέκατος

12

δωδέκατος

13

δέκατος τρίτος

14

δέκατος τέταρτος

15

δέκατος πέμπτος

16

δέκατος έκτος

17

δέκατος έβδομος

18

δέκατος όγδοος

19

δέκατος ένατος!

20

εικοστός

21

εικοστός πρώτος

30

τριακοστός

40

τεσσαρακοστός

50

πεντηκοστός

60

εξηκοστός

70

εβδομηκοστός

80

ογδοηκοστός

90

ενενηκοστός

100

εκατοστός

200

διακοσιοστός

300

τριακοσιοστός

400

τετρακοσιοστός

500

πεντακοσιοστός

600

εξακοσιοστός

700

εφτακοσιοστός (επτακοσιοστός)

800

οχτακοσιοστός (οκτακοσιοστός)

900

εννιακοσιοστός

1.000

χιλιοστός

2.000

δισχιλιοστός

1.000.000

εκατομμυριοστός

2.000.000

δεύτερος εκατομμυριοστός

1.000.000.000

δισεκατομμυριοστός

Ορθογραφικές παρατηρήσεις:

 1. ένατος-ενενηκοστός-εννιακοσιοστός!

 2. τεσσαρακοστός και όχι σαρακοστός ή σαραντακοστός

 3. πεντηκοστός και όχι πενηντακοστός

 4. εξηκοστός και όχι εξηντακοστός

 5. εβδομηκοστός και όχι εβδομηντακοστός

 6. ογδοηκοστός και όχι ογδοντακοστός

 7. ενενηκοστός και όχι ενενηντακοστός

 8. χιλιοστός και δισχιλιοστός, όχι δυσχιλιοστός (σε σύνθετες λέξεις με το 2 α’ συνθετικό το ι γίνεται υ)

 9. όμως εκατομμυριοστός και δύο εκατομμυριοστός ή δύο φορές εκατομμυριοστός

 10. δισεκατομμυριοστός με δις με ι, όχι υ

Συνεχίζεται

Τα Αριθμητικά είναι κι άλλα, πολλά…

Αριθμητικά

Πώς βρίσκουμε τον ΕΚΠ των αριθμών- Πρώτα βήματα

Το ΕΚΠ σημαίνει Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο. Χρειάζεται σε πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων αναγκαστικά. Υπάρχουν κάμποσοι τρόποι για την εύρεσή του, αλλά τώρα θα δούμε τον πιο εύκολο.

Θέλουμε να βρούμε το ΕΚΠ του 7, του 6 και του 4; Πρώτα θα το γράψουμε αλά Μαθηματικά, είναι αδιανόητο να γράψεις σε τεστ «Θέλω να βρω το ΕΚΠ του 7, του 6 και του 4 κι γι’ αυτό θα………..». Θα το γράψετε ως εξής:

ΕΚΠ(6,4,7)=__________

Και ακολουθείτε τη διαδικασία.

Βρίσκετε τον μεγαλύτερο αριθμό (7) και τον διπλασιάζετε (14). Ελέγξτε αν διαιρείται με τους άλλους αριθμούς. Όχι; Τριπλασιάστε το 7 (21) μέχρι να βρεθεί η λύση!

Άρα εδώ έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε το 7 12 φορές (!) για να βρούμε τελικά το 84.

Αν ο ΕΚΠ σε μεγάλους αριθμούς αρνείται πεισματικά να βρεθεί, τότε η μόνη λύση είναι να τους πολλαπλασιάσεις όλους μαζί…

Συμβουλές για μία καλή έκθεση!(μέρος α’)

Στην τάξη κάνουμε μεγαλειώδεις και υπέροχες εκθέσεις με τη βοήθεια των δασκάλων μας και των ιδεών των συμμαθητών μας. Τι γίνεται όμως στο σπίτι, που το μόνο που έχουμε είναι οι γονείς μας, που ζούσαν σε τόσο αρχαίες εποχές, και ίσως ένας αδερφός ή αδερφή, που, ευκαιρίας δοθείσης, θα σας πειράξουν ή θα σας δώσουν χάλια ιδέες επίτηδες για την έκθεσή σας. Ακόμα και όχι επίτηδες, τι ξέρουν αυτοί; Εμείς γράφουμε, εμείς αποφασίζουμε. Ορίστε μερικά εγγυημένα κολπάκια που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε στο σπίτι μία αριστουργηματική έκθεση, σε οποιοδήποτε περιβάλλον!

 • Μην κάνετε την έκθεση πουθενά καταθλιπτικά. Πρέπει να είστε χαρούμενοι, ήσυχοι και σκεπτικοί. Αν δε βάλετε φαντασία, έκθεση δεν φτιάχνεται.
 • Σκεφτείτε καθαρά. Μην σας φαίνονται οι ιδέες εξωφρενικές. Αν όντως σας αρέσει πάρτε το προηγούμενο σενάριο και προσαρμόστε την ιδέα.
 • Μην επηρεάζεστε από την οικογένειά σας. Εσείς γράφετε. Οι γονείς σας μάλλον θα προσπαθήσουν να σας αποθαρρύνουν αλλά καλό είναι να ακούσετε τη γνώμη τους. Τα αδέρφια σας θα σας πειράξουν, θα σας προσβάλλουν αλλά δεν πρέπει να σταματήσετε.
 • Πάρτε καθαρό αέρα. Πριν ή και κατά τη διάρκεια της έκθεσης φάτε ένα μεγάλο σάντουιτς, δείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές ή οτιδήποτε στην τηλεόραση.
 • Πριν την έκθεση, σκεφτείτε τη λίγο και χωρίστε την σε κομμάτια. Ορίστε τους βασικούς χαρακτήρες και φτιάξτε μετά την ιστορία. Για κάθε κατηγορία βάλτε μερικές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντά η παράγραφος και σκεφτείτε τρόπους να εκφράσετε καλά τις απαντήσεις.
 • Γίνετε περιγραφικοί. Περιγράψτε με κάθε λεπτομέρεια το τοπίο και πώς νιώσατε. Με κάθε λογής επίθετα που δεν φαντάζεστε. Επιμένετε κάθε ουσιαστικό να έχει ένα επίθετο ή μετοχή και κάθε ρήμα ένα επίρρημα.
 • Μη χρησιμοποιείτε συχνά αδύνατους τύπους προσωπικών αντωνυμιών. Οι γενικές εκθέσεις δεν είναι καλές:Η έκθεση είναι για να περιγράψετε καταστάσεις, και έτσι το να μειώνετε ασήμαντα την έκτασή της δε βγάζει σε καλό, ενώ έχετε και να περηφανευτείτε την επομένη ότι γράψατε τόσες γραμμές! 🙂
 • Όταν τελειώσετε, ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη ή αν χωρίσατε καλά τις κατηγορίες.

Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτά είναι τα κυριότερα και σίγουρα θα φτιάξετε σπουδαία έκθεση!

Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις

Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις

Ασκήσεις:

Ξεχώρισε τις παρακάτω προτάσεις:

Δεν πήγα σχολείο,επειδή ήμουν άρρωστος.

Ο Αντρέας κλαίει,για να τον λυπηθούν οι γονείς του.

Ενώ η μαμά μαγείρευε,ο μπαμπάς έψαχνε τα γυαλιά του.

Το πάρτυ ματαιώθηκε,μετά από την εισβολή ένοπλων αντρών στην καφετέρια.