Τα Αριθμητικά Επίθετα: Κλίσεις, Ορθογραφία, Κατηγορίες

Τα Αριθμητικά επίθετα είναι οι αριθμοί ολογράφως. Σαν επίθετα που είναι, πολλά έχουν τρία γένη. Το 0 και το 1 έχουν ενικό και τα υπόλοιπα πληθυντικό αριθμό (για τα απόλυτα αριθμητικά). Ας δούμε τις κατηγορίες και τι πρέπει να προσέχουμε στην ορθογραφία.

Απόλυτα αριθμητικά

Είναι κανονικά οι αριθμοί, όπως τους ξέρουμε.

0

μηδέν

1

ένας-μία-ένα

2

δύο

3

τρεις-τρεις-τρία

4

τέσσερις-τέσσερις-τέσσερα

5

πέντε

6

έξι

7

εφτά (ή επτά)

8

οχτώ (οκτώ)

9

εννέα (εννιά)

10

δέκα

11

έντεκα

12

δώδεκα

13

δεκατρείς-δεκατρείς-δεκατρία (μία λέξη!)

14

δεκατέσσερις-δεκατέσσερις-δεκατέσσερα

15

δεκαπέντε

16

δεκαέξι (δεκάξι)

17

δεκαεφτά (δεκαεπτά)

18

δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)

19

δεκαεννέα (δεκαεννιά)

20

είκοσι

21

είκοσι ένας-είκοσι μία-είκοσι ένα (δύο λέξεις!)

30

τριάντα

40

σαράντα

50

πενήντα

60

εξήντα

70

εβδομήντα

80

ογδόντα

90

ενενήντα

100

εκατό

200

διακόσιοι-διακόσιες-διακόσια

300

τριακόσιοι-τριακόσιες-τριακόσια

400

τετρακόσιοι-τετρακόσιες-τετρακόσια

500

πεντακόσιοι-πεντακόσιες-πεντακόσια

600

εξακόσιοι-εξακόσιες-εξακόσια

700

εφτακόσιοι-εφτακόσιες-εφτακόσια (ή επτακόσιοι-επτακόσιες-επτακόσια)

800

οχτακόσιοι-οχτακόσιες-οχτακόσια (οκτακόσιοι-οκτακόσιες-οκτακόσια)

900

εννιακόσιοι-εννιακόσιες-εννιακόσια

1.000

χίλιοι-χίλιες-χίλια

2.000

δύο χιλιάδες

1.000.000

ένα εκατομμύριο

2.000.000

δύο εκατομμύρια

1.000.000.000

ένα δισεκατομμύριο

Ορθογραφικές παρατηρήσεις:

 1. οι δεκάδες σε -ήντα γράφονται με -η

 2. εννέα-εννιά-εννιακόσια αλλά ενενήντα

 3. Οι αριθμοί από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη

 4. είναι «δύο εκατομμύρια« και όχι «δύο εκατομμύριο»

Τακτικά αριθμητικά

Πόσο καλός βγήκε κάποιος ανάμεσα σε κάποιους άλλους, π.χ. Ο Αλέξης βγήκε πρώτος στον αγώνα.

1

πρώτος

2

δεύτερος

3

τρίτος

4

τέταρτος

5

πέμπτος

6

έκτος

7

έβδομος

8

όγδοος

9

ένατος!

10

δέκατος

11

ενδέκατος

12

δωδέκατος

13

δέκατος τρίτος

14

δέκατος τέταρτος

15

δέκατος πέμπτος

16

δέκατος έκτος

17

δέκατος έβδομος

18

δέκατος όγδοος

19

δέκατος ένατος!

20

εικοστός

21

εικοστός πρώτος

30

τριακοστός

40

τεσσαρακοστός

50

πεντηκοστός

60

εξηκοστός

70

εβδομηκοστός

80

ογδοηκοστός

90

ενενηκοστός

100

εκατοστός

200

διακοσιοστός

300

τριακοσιοστός

400

τετρακοσιοστός

500

πεντακοσιοστός

600

εξακοσιοστός

700

εφτακοσιοστός (επτακοσιοστός)

800

οχτακοσιοστός (οκτακοσιοστός)

900

εννιακοσιοστός

1.000

χιλιοστός

2.000

δισχιλιοστός

1.000.000

εκατομμυριοστός

2.000.000

δεύτερος εκατομμυριοστός

1.000.000.000

δισεκατομμυριοστός

Ορθογραφικές παρατηρήσεις:

 1. ένατος-ενενηκοστός-εννιακοσιοστός!

 2. τεσσαρακοστός και όχι σαρακοστός ή σαραντακοστός

 3. πεντηκοστός και όχι πενηντακοστός

 4. εξηκοστός και όχι εξηντακοστός

 5. εβδομηκοστός και όχι εβδομηντακοστός

 6. ογδοηκοστός και όχι ογδοντακοστός

 7. ενενηκοστός και όχι ενενηντακοστός

 8. χιλιοστός και δισχιλιοστός, όχι δυσχιλιοστός (σε σύνθετες λέξεις με το 2 α’ συνθετικό το ι γίνεται υ)

 9. όμως εκατομμυριοστός και δύο εκατομμυριοστός ή δύο φορές εκατομμυριοστός

 10. δισεκατομμυριοστός με δις με ι, όχι υ

Συνεχίζεται

Τα Αριθμητικά είναι κι άλλα, πολλά…

Αριθμητικά

Advertisements

Σχολιασμός

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s