Οι αριθμοί από το 0 ως το 20 στα Γαλλικά

0

zéro

1

un (une)

2

deux

3

trois

4

quatre

5

cinq

6

six

7

sept

8

huit

9

neuf

10

dix

11

onze

12

douze

13

treize

14

quatorze

15

quinze

16

seize

17

dix-sept

18

dix-huit

19

dix-neuf

20

vingt

Αριθμοί ως το 20 στα Γαλλικά

Οι αριθμοί από το 1 ως το 20 στα Γερμανικά

1

eins (αόριστο άρθρο: ein, eine, ein)

2

zwei

3

drei

4

vier

5

fünf

6

sechs

7

sieben

8

acht

9

neun

10

zehn

11

elf

12

zwölf

13

dreizehn

14

vierzehn

15

fünfzehn

16

sechzehn!

17

siebzehn!

18

achtzehn

19

neunzehn

20

zwanzig

Αριθμοί ως το 20 στα Γερμανικά

Πώς σχηματίζουμε αριθμούς πάνω από το 20 στα Γερμανικά

ΟΚ, μάθαμε τους αριθμούς ως το 20 στα Γερμανικά. Now what?

Πριν δείξουμε τον τρόπο, να θυμάστε πάντα ότι οι αριθμοί είναι ΜΊΑ λέξη! Το πινακάκι από κάτω τις χωρίζει, αλλά δεν έχει σημασία! Μία!

ein

und

zwanzig

zwei

und

zwanzig

drei

und

zwanzig

vier

und

zwanzig

fünf

und

zwanzig

sechs

und

zwanzig

sieben

und

zwanzig

acht

und

zwanzig

neun

und

zwanzig

Καταλάβατε;

Βάζουμε μονάδα+und+δεκάδα. Ενώ στα ελληνικά λέμε είκοσι τέσσερα, οι Γερμανοί λένε τέσσερα και είκοσι. Προσοχή στο 1!

Πίνακας με τις δεκάδες:

20

zwanzig

30

dreißig

40

vierzig

50

fünfzig

60

sechzig

70

siebzig

80

achtzig

90

neunzig

100

(ein)hundert

200

zweihundert

1.000

(ein)tausend

2.000

zweitausend

80.127

achtzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig

Αυτό ήταν όλο.

Αριθμοί στα Γερμανικά

Πώς δημιουργείται ο στατικός ηλεκτρισμός

Κατ’ αρχήν, ας υπενθυμίσουμε ότι το μέρος ενός υλικού σώματος που ακόμα διατηρεί τις ιδιότητές του λέγεται μόριο. Τα μόρια διαιρούνται σε άτομα, από το στερητικό α και το αρχαίο ρήμα τέμνω, που σημαίνει κόβω, τεμαχίζω. Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια, που στριφογυρίζουν γύρω από τον πυρήνα. Ο πυρήνας πάλι αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια. Σημαντικό: Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια είναι ηλεκτρικά φορτισμένα! Τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο και τα ηλεκτρόνια αρνητικό!

Τα σώματα έχουν ουδέτερη φόρτιση, δηλαδή αν έχουν ένα πρωτόνιο, πρέπει να έχουν και ηλεκτρόνιο. Τα σώματα έχουν επίσης την ιδιότητα να ανταλλάζουν ηλεκτρόνια, κυρίως τα μάλλινα σώματα. Έτσι ενός σώματος τα άτομα είναι αρνητικά φορτισμένη και ενός άλλου θετικά. Έτσι δημιουργούνται δυνάμεις ανάμεσα στα σώματα που είναι φυσικά το μικρό τίναγμα που νιώθουμε όταν π.χ. τριβόμαστε σε ένα πουλόβερ.

Προσέξτε τους δύο κανόνες:
Τα ετερώνυμα έλκονται.

Τα ομώνυμα απωθούνται.

Δηλαδή, ένα σώμα θετικά φορτισμένο και ένα άλλο αρνητικά, έλκονται, δημιουργούν μια σχέση μεταξύ τους, ενώ ένα θετικό με ένα άλλο θετικό είναι δύσκολο π.χ. να τα αρπάξεις και να τα ενώσεις. Ετερώνυμα, εκτός από θετικά και αρνητικά, μπορεί να είναι και ουδέτερα φορτισμένα με αρνητικά ή ουδέτερα με θετικά.

Στατικός ηλεκτρισμός

Μονάδες μέτρησης απόστασης- Το μέτρο και οι υποδιαιρέσεις του

Πώς υπολογίζουμε την απόσταση;

Πραγματικά πολύ καλή ερώτηση. Ποια μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιήσουμε; Εξαρτάται το μέγεθος του υλικού σώματος. Το πιο συνηθισμένο είναι το μέτρο και οι υποδιαιρέσεις του. Τι είναι αυτό;

Ένα χιλιοστό (χιλ) ισοδυναμεί με ένα μέρος του νυχιού μας.

Ένα εκατοστό (εκ) ισοδυναμεί με τον δείκτη του χεριού μας (κάθετα).

Ένα δεκατόμετρο ή δέκατο (δεκ) ισοδυναμεί με όλη την παλάμη.

Ένα μέτρο (μ) ισοδυναμεί με 10 παλάμες.

Ένα χιλιόμετρο (χμ) είναι 1.000 μέτρα.

Μέτρο

Δέκατο

Εκατοστό

Χιλιοστό

Αν θέλουμε να μετατρέψουμε π.χ. ένα χιλιοστό σε δέκατα, θα διαιρέσουμε, επειδή κατεβαίνουμε ένα «σκαλί» από τον πίνακα. Όταν κατεβαίνουμε, διαιρούμε και όταν ανεβαίνουμε, πολλαπλασιάζουμε. Αν θέλουμε να κατέβουμε 2 φορές (χιλιοστό σε δέκατο) θα πάρουμε το 1, θα βάλουμε όσα 0 όσα είναι και οι φορές (1 και 2 μηδενικά, 100) και θα διαιρέσουμε 1 χιλιοστό :100= 0,01 δεκ.

Τι γίνεται όμως με τα χιλιόμετρα; Δεν είναι στον πίνακα…

Απλά θα μετατρέψουμε τα π.χ. εκατοστά σε μέτρα, και μετά θα μετατρέψουμε τα μέτρα σε χμ.

2.340 εκ. σε χμ.

2.340 εκ= 23,4 μ.

23,4 μ= 0,0234 χμ.

Προσοχή!

Στο Γυμνάσιο θα μας ζητηθεί να τα ξέρουμε στα Αγγλικά, ειδικά στη Φυσική!

μ.= m

δεκ=dm

εκ=cm

χιλ=mm

χμ=km

Μονάδες μέτρησης απόστασης

Δεν ξέρεις να κλίνεις ρήματα στα Γερμανικά; Τώρα ξέρεις, με το VerbFormen.de!

Το να κλίνεις ένα ρήμα στα Γερμανικά είναι δυσκολότερο απ’ ό,τι ακούγεται. Υπάρχουν ανώμαλα, λιγότερο ανώμαλα, με κάποιες ιδιομορφίες και πολλά άλλα. Τώρα, με το νέο verbformen.de, με σχεδόν όλα τα ρήματα της Γερμανικής μέσα του, δε θα έχουμε ποτέ ξανά το πρόβλημα της κλίσης! Εκτός κι αν φυσικά πέσει το Wi-fi!

Το μόνο πρόβλημα του verbformen είναι το ότι είναι στα Γερμανικά. Αυτό λύνεται με δύο τρόπους:

  1. Πας στην αγγλική έκδοση του VerbFormen.
  2. Μαντεύεις.

Φυσικά προηγείται ο Ενεστώτας και ο Παρατατικός, ακολουθεί ο Παρακείμενος (που χρησιμοποιείται και για Παρακείμενο και για Αόριστο) και μετά οι άλλοι χρόνοι. Μην ξεχνάτε ότι στα Γερμανικά δεν έχουμε μελλοντικούς χρόνους. Ύστερα είναι η Υποτακτική, και τέλος, η Προστακτική.

Μια συμβουλή: Αυτά που είναι σε παρένθεση είναι περισσότερο αργκώ και καθομιλουμένη Γερμανική. Καλύτερα να παραλείπετε τις παρενθέσεις.

Σημείωση: Στην αναζήτηση αναζητούμε το απαρέμφατο του ρήματος.