Κλίση ομαλών ρημάτων στον Ενεστώτα στα Γαλλικά

Κλίση ομαλών ρημάτων στον Ενεστώτα στα Γαλλικά

Δείτε και τα Γερμανικά.

Advertisements