Κλίση ομαλών ρημάτων στον Ενεστώτα στα Γερμανικά

Κλίση ομαλών ρημάτων στον Ενεστώτα στα Γερμανικά

Δείτε και τα Γαλλικά.

Advertisements