Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

Εμπεδωτικές ασκήσεις:
35×45=

67×34=

1.245×1.245=

23×56=

871×832=

Advertisements