Κανόνες σχολίων

  • Απαγορεύονται τα ανορθόγραφα π.χ. ανωρθωγραφωσ
  • Επιτρέπεται η γραφή χωρίς τόνους,πάντα ήξερα ότι μόνο εγώ γράφω έτσι 😛
  • Απαγορεύονται τα greeklish,π.χ. anorthografos
  • Απαγορεύονται απόλυτα οι βρισιές (που τιμωρούνται με μόνιμο αποκλεισμό από τον σχολιασμό).
  • Απαγορεύεται η έμμεση προσβολή στον άλλον.
  • Απαγορεύεται το trolling.

Ευχαριστώ για την κατανόηση 🙂